Инвестициите в жилища в Европа нараснаха с 32%

Инвестициите в жилища в Европа нараснаха с 32%.

Германия е най-големият пазар

Люксембург е №1 със 173,1%

Жилищните сгради формират 17% от инвестициите в имоти в Европа, а Германия е най-големият пазар.
Инвестициите в многофамилни жилищни сгради в Европа са на стойност 20,2 млрд. евро през първата половина на годината, което е с 32% повече от същия период на миналата, пише в анализ на консултантска компания на пазара на имоти. Германия е най-големият пазар с 62% от общите инвестиции, равняващи се на близо 12,5 млрд. евро.

Секторът на жилищните сгради е съставлявал 17% от инвестиционния обем в Европа през първото полугодие, като през второто тримесечие делът му достига 20%. Многофамилните жилища са дългогодишен и сигурен актив, носещ приходи. Консултантите очакват инвестициите в сектора да продължат да растат през следващите 12 месеца.

Инвестициите в логистични имоти в Европа възлизат на 13,3 млрд. евро за полугодието. По време на ограниченията заради Covid-19 дейностите в сектора на дистрибуцията станаха по-важни от всякога и се възползваха от принудителното пренасочване към онлайн търговията, коментират консултантите.

Обемът от инвестиции в търговски площи в Европа достигна 18,3 млрд. евро, което е ръст с 1% на годишна база. Секторът е съставлявал 15% от общия обем инвестиции. Нарасналата активност в сегмента на търговските площи е особено забележителна в Германия, Франция, Испания и Швеция.

Обемът от инвестиции в офиси в Европа е 39,3 млрд. евро. Секторът остава преобладаващият клас активи, съставляващ 33% от общия обем сделки спрямо 39% през първата половина на миналата година.

Въпреки широкото възприемане на работата от вкъщи, консултантите считат, че офисите остават преобладаващото работно място. Различни допитвания показват консенсус както сред работодателите, така и сред служителите за необходимостта от работно място в офиса, поне през част от работното време, ако не през цялото, в зависимост от бизнес секторите и работната позиция.

Германия е била най-устойчивата страна с ръст на инвестиционните сделки с имоти от 31% спрямо първите шест месеца на 2019 г., което от гледна точка на обем се изразява в допълнителни вложения от 10 млрд. евро. Други страни, които са отбелязали ръст на инвестициите, са Люксембург (+173,1%), Португалия (+42,2%), Чехия (+11,2%), Полша (+4,6%) и Румъния (+3,2%).

Коментари

Задължително поле