Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие представят в Пловдив

Иновативни решения за подпомагане жертвите на сексуално насилие ще бъдат представени във вторник в Пловдив от представители на фондация „Джендър алтернативи”. Те съвместно със свои партньори от южноирландския град Корк разработват съвместен проект, чиято основна цел е да подобри транснационалното сътрудничество между Ейре и България чрез трансфер и въвеждане на социални иновации и модели за активно социално включване и равни възможности за уязвимите групи.

В рамките на проекта ще бъдат проучени и анализирани две конкретни социални иновации, прилагани в Южна Ирландия: "Център за жертви на сексуално насилие” и "Кризисна мрежа при сексуално насилие (RCNI)". На база проучването ще се извърши трансфер на тези практики чрез разработване и прилагане на четиримодулна програма. Тя включва обучителна визита в град Корк; обучение на 12 обучители да прилагат модела; обучителни семинари за представители на релевантни институции и организации и пилотиране на двете иновации в Пловдив. Иновативните практики ще бъдат популяризирани у нас чрез провеждане на 3 информационни дни и национална конференция.

Съвместният българо-ирландски проект е логическо продължение на усилията на фондация „Джендър Алтернативи” за подкрепа на лица, пострадали от насилие и дискриминация и ще бъде осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони