Инспектират безопасността и условията за сигурност в училищата в Търновско

Общинска комисия от експерти проверява безопасността и условията за сигурност в училищата във Велико Търново и населените места от общината. ОУ „Димитър Благоев”, ОУ „П. Р. Славейков”, ОУ „Патриарх Евтимий” и СУ „Емилиян Станев” са първите учебни заведения, в които са извършени инспекции. Експертите правят огледите под ръководството на заместник-кмета на община Велико Търново проф. Георги Камарашев.

"Обекти на проверката са входовете на сградите, пропускателния режим и ред, състоянието на техническата и материална база в дворовете и площадките – спортни и детски съоръжения, огради и др. За всяко училище се съставя подробен доклад, а при нужда от предприемане на мерки на ръководството се издава предписание, което следва да бъде изпълнено до началото на учебната година.

Едно от направленията за намаляване на жертвите при пътнотранспортни произшествие в Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата е повишаване на знанията и уменията на децата и младите хора", информираха от кметството в старата столица.

Сигурността на пътя е водеща тема и по време на детската полицейска академия, която се провежда в младежките клубове в 19 населени места от община Велико Търново. Предстои провеждането на широка кръгла маса, с цел набелязване на допълнителни мерки срещу пътния травматизъм, на която ще бъдат поканени представители на всички отговорни институции и неправителствени организации.

 

Коментари

Задължително поле