Интерконекторът Гърция-България се свърза с газопровода ТАП

Интерконекторът Гърция-България се свърза успешно с Трансадриатическия газопровод (ТАП). Физическото свързване беше изпълнено с две златни заварки, свързващи газоизмервателната станция при Комотини със съществуващата инфраструктура на ТАП, само на няколкостотин метра северно от надземното съоръжение на интерконектора. Това съобщиха от  проектната компания "Ай Си Джи Би" (ICGB).

Златната заварка представлява заваръчен шев, който не се подлага на хидравлично изпитване, а вместо това преминава през задълбочен безрарушителен контрол, за да се гарантира, че заварката е без дефекти.

Следва участъкът да бъде засипан, с което всички механични работи ще се считат за завършени. Следва процес по инсталиране и интегриране на системите за измерване и управление с ТАП, което ще позволи прозрачен мониторинг на количествата транзитиран газ през газопровода Гърция - България. 

При началото на търговската експлоатация на интерконектора, точката на свързване между ТАП и "Ай Джи Би", ще поеме първоначално количество от 1 милиард кубични метра газ  годишно съгласно договора на "Булгаргаз", посочват от "Ай Си Джи Би". Количествата могат да бъдат допълнително увеличени до 3 млрд. куб. метра годишно, което е настоящият капацитет на газопровода.

Газопроводът ще бъде свързан и с газопреносната инфраструктура на българския национален оператор "Булгартрансгаз" в района на Стара Загора - в близост до втората газоизмервателна станция на интерконектора. Предвидена е и физическа връзка с преносната система на гръцкия оператор "ДЕСФА" (DESFA). 

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции