Информационна кампания за санирането се проведе в Благоевград

Община Благоевград организира и проведе информационна кампания на тема „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

В кампанията, по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., участваха заместник-кметът по европейските проекти и програми Зорница Кралева, която представи заложените дейности програмата, инж. Емилия Тунева, заместник-кмет по строителство и сигурност и Иво Николов заместник-кмет по икономика и финанси, съобщиха от общината.

По време срещата Мария Грозданова, директор на Дирекция „Европейски проекти и програми“, разясни основните дейности, които се финансират по програмата, стъпките, по които се кандидатства, както и необходимия пакет от документи. Акцент беше поставен и върху критериите за допустимост на сградите.

„Допустими са масивни многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, стана ясно на срещата. Допустими са и многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта, включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, каза Мария Грозданова.

Пълен пакет документи може да бъде изтеглен на посочения линк - https://www.blgmun.com/files/Ukazania-proekti.zip, както и да бъдат взети от деловодството на община Благоевград.

Крайният срок за подаване на заявления за интерес и финансова помощ е 15.02.2019 г., а краен срок за подготовка на проектни фишове и внасянето им за оценка от работната група е 23.02.2019 г., стана ясно още на срещата.

Коментари

Задължително поле