Искат 50 документа за строеж на къща

Чакаме 51 дни за обработване на документи по една процедура

Общо 50 проектни документа са необходими в България за разрешение за строеж на жилищна сграда. За същата процедура в Англия институциите изискват 3 документа, а в Германия – 9. Това стана ясно от доклад за административната тежест в строителството в Европа, който представи на бизнес форум Адриана Спасова, председател на Българското общество по строително право.

“Режимът за одобрение на проекти у нас е най-бюрократичният в цяла Европа”, посочи Спасова. Причините са дългите срокове за разрешение на строеж, множеството проектни документи, които изискват институциите, увеличението на административните разходи и такси по време на процеса, както и липсата на “мълчаливо съгласие”.

Според доклада, администрацията в България изисква една процедура в повече за разрешение в строителния процес, за разлика страни като Франция и Германия, където режимът е един. Двете процедури, уредени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), са за издаване на разрешения за строеж и въвеждане на готовите строежи в експлоатация.

Спрямо времето за одобрение на строеж на жилищна сграда сме на второ място по административна тежест на Стария континент, като за това чакаме средно 51 дни, а преди нас по бюрокрация е само Франция с 60 дни. В Италия и Англия обработват документите за ден.

“За да се намали административната тежест е нужно проектантите да носят отговорност за строежа през целия процес. В момента за всичко е отговорен само архитектът на сградата”, заяви пред журналисти главният архитект на Столична община Здравко Здравков. По думите му единственият възможен начин хората да намалят достъпа си до администрацията е създаването на максимален брой електронни услуги, включително и в сектор строителство.

“По отношение на въвеждането на електронните документи, считам, че първата стъпка е направена с изменението на ЗУТ, а именно внасянето на документите в общинската администрация в хартиен и електронен вид. Това ще стимулира общинските администрации да създадат обезпеченост да одобряват електронните документи и да издават разрешителните за строеж в електронен вид”, каза инж. Милка Гечева, началник на ДНСК.

“В момента отново тече преглед на административните режими и ще се набележат точките, в които може да се намали тежестта”, коментира още Гечева.

 

Николай Нанков:

Трябва дигитализация на процесите

Нужна е дигитализация на процесите в Закона за устройство на територията. Това заяви строителният министър Николай Нанков. Той посочи и че ще продължи работата в посока електронизация на услуги и цифровизация на документи, като коментира, че в това отношение е свършена много работа от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, но възможностите на кадастралната информационна система не се използват пълноценно. Министърът даде за пример, че всички общини в страната, без София, продължават да използват хартиена вместо електронна скица за издаване на виза за проектиране. Електронната кадастрална скица не се ползва от данъчните служби. Затова е необходимо да бъде оптимизирана връзката между административните органи в страната.

Коментари

Задължително поле