И затворниците са изкушени от четенето

На 12. 03 .2020 г. книгите на Столична библиотека тръгват с Библиобуса към затворническото общежитие „Кремиковци“.

Столична библиотека ще предостави дарение от 210 книги и специализирана литература, както и компютърна конфигурация на затворническото общежитие „Кремиковци“ в гр. Бухово. Дарението ще бъде закарано с първия в България библиобус на Столична библиотека и ще бъде прието от Директора на ЗО „Кремиковци“ Ангел Стамболийски. Книгите се даряват на библиотеката на ЗО „Кремиковци“, в което се намират около 350 души, изтърпяващи наказание. Библиотеката на общежитието има остра нужда от повече, нови и интересни книги и специализирана литература. В дарението са включени произведения на наши класици - Иван Вазов, Захари Стоянов, Елин Пелин, Димитър Талев ,съвременни български бестселъри като „Възвишението“ на Милен Русков, „Физика на тъгата“ на Георги Господинов , известни романи на чужди автори - Александър Дюма ,Артър Кларк, Стивън Кинг, Ориана Фалачи, броеве на списанието „Нешънъл джиографик”, правна, научно-популярна и мемоарна литература .

Дарението е част от традиционните инициативи на Столична библиотека за насърчаване на четенето и грамотността и привличане на нови читателски публики. Достигането до отдалечени места, до проблемни изолирани групи и общности, застрашени от културно изключване, е социална кауза на Столична библиотека.

Коментари

Задължително поле