Как “реформаторката” Кунева замрази реформата във висшето образование

Смазана бе възможността малка България да излезе на големия европейски образователен пазар

Госпожа Кунева многократно изказваше съжаление, че времето не й е достигнало да довърши реформата във висшето образование. В действителност, само за 10 месеца тя нанесе такива щети на висшето образование, които за да се оправят, ще трябват години, а реформата замрази на -80 градуса. През 2016 г. на 17 и 18 февруари парламентът прие много важни поправки в ЗВО: както в цял свят трябваше да се откроят и финансират допълнително най-елитните ни университети – изследователски университети; университетите на Република България трябва да имат право на стопанска инициатива, за да не разчитат единствено на държавната субсидия и да увеличат собствените си приходи и тези на преподавателите; университетите ще могат да изнасят свои поделения в чужбина. Всичко това трябваше да стане според изискванията на ЗВО до края на месец май 2016 година. За целта трябваше да се приемат критерии за изследователските университети, с подзаконови нормативни актове да се регламентира стопанската дейност на университетите и изнесеното обучение. Нищо от това не се случи, но затова пък г-жа Кунева с целенасочен одит успя да съсипе най-голямото постижение в областта на висшето образование в демократичното ни време – изнесеното обучение на Медицинския университет-София (МУС).

Изнесеното обучение е преподаване в чужбина на част от дисциплините, влизащи в хорариума на студентите-медици и дентални медици. Преподават се дисциплините от Предклиничния учебен център (ПУЦ), който е част от Медицинския факултет (МФ) от щатни преподаватели на МУС, само че не в София, а в чужбина – същата програма, същите изпити, същите преподаватели, в учебни зали, оборудвани според предписанията на МУС. Това обучение стартира през 2013 година, а две години преди това италианските партньори на МУС от STUDIUM проучват възможностите на МУС с поредица от посещения на техни преподаватели и експерти. След подобни проучвания в Полша, Румъния и Словакия те се спират на МУС. При тогавашната нормативна база е невъзможно откриването на филиали, департаменти или факултети в чужбина. С писмо от 20.06.2013 г. министърът на образованието и науката проф. Клисарова показва решението на проблема – с решение на академичния съвет може да се открие център. Такива центрове са открити е Кипър и Швейцария. Всички министри на образованието и науката от Сергей Игнатов до Кунева подкрепят начинанието, понеже то носи огромен авторитет не само на МУС, но и на българското висше образование, безплатна реклама и силно повишен интерес на кандидатите да следват медицина, дентална медицина и фармация в България. От финансова гледна точка печалбата е чиста, тъй като МУС няма и стотинка разход. Заплатите на нашите преподаватели са по 25 евро на час, което приравнено на 8 часов работен ден 25 дни в месеца, означават 5000 евро заплата, платена от отсрещната страна. След втората година студентите от изнесените центрове имат право да продължат обучението си в МУС, плащайки по 8000 евро годишна такса.

По приблизителни изчисления всеки чуждестранен студент оставя годишно около 20 000 евро в държавата – такса за следване, за квартира, храна, облекло, културен живот, посещения на приятели и роднини и т.н. Образователният бизнес се развива в световен мащаб в условията на яростна конкуренция и правителствата на различните страни правят всичко възможно да улеснят университетите си да привличат чуждестранни студенти. Същевременно гледат да задържат своите! Срещу желанието на МУС да разкрие център за изнесено обучение в Италия, първоначално получава отказ от тяхното министерство на образованието под натиска на съюза на стоматолозите и подкрепено от министерствата на вътрешните и външните работи. След завеждане на дело срещу тези институции, областният административен съд на град Лацио решава делото в полза на МУС. Частни структури в Германия също реагират срещу възможността МУС да открие изнесено обучение в Кьолн. Те намират мощен съюзник не къде да е, а в България, в лицето на г-жа Кунева. Един абсурден одит на нейното министерство стигна до заключението, че МУС е ощетен от изнесеното обучение. В МУС започна проверка прокуратурата, ДАНС, Сметната палата, НАП, АДФИ, или по думите на г-жа Кунева цялата мощ на държавата.

Според одита на МОН, подкрепен от прокуратурата, МУС би трябвало да вземе съответно 8000 евро или 7414 лв. (това е такса платено обучение на български студенти медици). Но това означава, че МУС трябва да организира обучението в чужбина и да поема всички разходи. Тук възниква най-логичния въпрос – колко е издръжката на един студент в Киасо, Швейцария? На този въпрос нито одитът на МОН, нито прокуратурата желае да чуе отговора. Всички разходи по командировка на преподаватели – заплати, път, храна и настаняване, наемане и оборудване на помещения, заплати за персонал и администрация, режийни, данъци, адвокатски услуги, реклама и т.н. разделени на броя студенти за съответната година според официални документи на STUDIUM правят разходи от 15 до 26 000 евро издръжка първите 3 години. Тази издръжка щяла да падне на 11000 евро тази учебна година, поради желанието на 111 италианци да се запишат да следват в изнесения център на МУС в Киасо. Как, тогава с 8000 евро или 7414 лв. да се покрие изръжката на студентите в Киасо, да се направят отчисления за STUDIUM и да има печалба!? Под заплаха от МОН, че студентите от Киасо нямат да бъдат регистрирани в МОН, МУС прекратява едностранно договора, каквото е изискването на одита. Изнесеното обучение е ликвидирано, а МУС заплашен от съд, този път от STUDIUM, които търпят големи финансови загуби.

Всички министри от мин. Игнатов до сега, с изключение на мин. Кунева, са се отнасяли с разбиране към пробива, направен в Европа с изнесеното обучение и съдействали на МУС за справяне с проблемите. Поток от студенти от ЕС и ЕИП заля не само МУС, но и останалите МУ в страната. Това, за съжаление, не попречи на мин. Кунева да унищожи всичко направено от 2013 г. до сега. Всички „виновни“ и „незаконни“ - само Кунева права! Унищожено бе най-голямото постижение в областта на българското висше образование – изнесеното обучение на МУС. Кунева успешно защити конкурентни структури в Германия и Италия и смаза възможността малка България да излезе на големия европейски образователен пазар. За щастие на Унгария, Словакия и Румъния те нямат за министри на образованието клонинги на Кунева и без проблем се внедряват в Европа. Ние сме върнати в каменната ера от реформаторката Кунева.

Конкуренцията от Италия и Германия да почерпи когото трябва, ако не са го направили досега!

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Анализи