Кандидатите за агенти на ДАНС ще преминават през тест за интелигентност

Изследването ще се прави, за да не се допускат до интервю тези, "чиито общи умствени способности не са на нужното ниво"

Отделен конкурсен етап - „Изследване на интелектуалните способности“, ще има за кандидатите за постъпване на служба в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС). Това предвиждат промени в наредбата за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване в агенцията, публикувани за обществено обсъждане.

"Отделянето на това изследване като отделен конкурсен етап, който да има елиминаторен характер, се обосновава от констатациите и извършените анализи от Специализирана административна дирекция „Човешки ресурси“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ на база проведените до момента процедури по подбор на кандидати за постъпване на служба в Агенцията - обясняват в мотивите си от спецслужбата - С въвеждането на изследването на интелектуалните способности като отделен етап, ще се елиминира възможността да се провеждат останалите конкурсни етапи с кандидати, чиито общи умствени способности не са на нужното ниво, за да изпълняват достатъчно ефективно възложените със закон дейности на ДАНС."

Изследванията на интелектуалните способности ще се провеждат и оценяват по специализирана методика, утвърдена със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите ще се вписват в протокол.

Останалите елементи на конкурсите са изследване на физическата годност, оценка на нивото на езикова култура, оценка на нивото на обща компетентност, полифизиографски тест, психологично изследване и заключително интервю с конкурсната комисия.

Същевременно от агенцията планират премахване на изискването кандидатите да не са по-възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса, ако "притежават специфични знания, умения и професионален опит от важно значение за защита на националната сигурност, относими към длъжността, за която кандидатстват“.

В момента ДАНС няма обявени конкурси на официалния си сайт.

Коментари

Задължително поле