Квалификация за европейски образователни проекти и професионално развитие на учителите се проведе в Благоевград

 

Община Благоевград бе домакин на среща, обхващаща европейски образователни проекти и професионално развитие на учителите.

Центъра за развитие на човешките ресурси съвместно с отдел „Образование“  към община Благоевград  проведоха обучение, на което се разгледаха  принципите  на проектната дейност и какво точно представлява eTwinning.  На срещата бе обърнато внимание на eTwinning  като предпоставка за подготовка на качествен проект по Еразъм+ и eTwinning инструменти, както и възможностите  за професионално развитие на учителите.  Във форума бяха представени практически задачи с работни листове и планиране на проекти. Преди закриването на беседата бяха представени резултатите от практическите задачи.

Специални гости- участници  на обучението бяха Елена Лазарова - eTwinning посланик и Албена Узунова – преподавател в НХГ “Св.св. Кирил и Методий“ гр. Благоевград.

Целта на обучението е да представи  възможности за проектна работа и  практически стъпки за регистрация и работа по програма eTwinning,  която е част от Еразъм+ - настоящата програма на Европейския съюз в сферата на образованието.

eTwinning е леснодостъпно средство за осъществяване на онлайн проекти, добра основа за проектно-базирано учене, както и за квалификация на преподавателите. Конференцията бе насочена към директори и по един учител от ДГ.  Учителите, които бяха регистрирани за работа в eTwinning, имаха на разположение много ефективни инструменти за търсене на партньори за международни проекти.

Обучението се осъществи с подкрепата на Центъра за развитие на човешките ресурси гр. София, Еразъм+,  Община Благоевград и бе напълно безплатно за участниците.

 

 

Коментари

Задължително поле