Кметовете да глобяват замърсителите на въздуха, а парите да остават в общинския бюджет

Бургаският кмет Димитър Николов поиска от общинските съветници подкрепа на предложенията, които е направил пред народните представители, сдружението на общините и МОСВ- да се дадат законови правомощия на кметовете на Общини да налагат глоби на предприятията, замърсяващи въздуха и да контролират дейността им.

Конкретно исканията са следните: издаваните от МОСВ комплексни разрешителни на предприятия на територията на съответната община да се одобряват със санкция на местния парламент с две трети мнозинство. Налаганите глоби на промишлените предприятия да постъпват в общинските бюджети, тъй като местните жители са потърпевши от тези нарушения, а средствата да се използват за инвестиции в екологични дейности. И най- важното: На кметовете на общините да бъдат дадени правомощия да контролират и глобяват всички замърсители на територията на съответната община. И разбира се да носят отговорност за това.

Това ще развърже ръцете на кметовете за реални действия, тай като в момента предаваме настроенията и притесненията на гражданите на институции, които не са под наше ръководство и контрол, посочи Николов. По думите му, има недоверие към мерките, предприемани от промишлените предприятия под натиска на институциите. "Затова е нужно да ми бъдат дадени правомощия, за да осъществявам контрол и налагам глоби на установените замърсители", заключи кметът. Той даде пример, че Община Бургас е единствената община в България, която още преди 8 години инвестира средства в закупуването на мобилна лаборатория за измерване на въздуха. И до ден днешен няма друга община, която да е направила такъв разход и да е дарила тази мобилна станция на Държавната агенция по опазване на околната среда. Всички останали кметове не са го направили, защото нито законът ги задължава, нито имат правомощия да осъществяват контрол и да налагат санкции на промишлените замърсители

Коментари

Задължително поле