Кметът на  Девня стопи заварените дългове с над 60%

За 6 месеца новата общинска власт в Девня успя да намали просрочените задължения на Общината с 1.2 млн. лева, което е над 60% от общия размер на унаследените й дългове, съобщиха от пресслужбата на местната власт.

"Към 31 декември 2015 г. просрочените задължения на Община Девня бяха в размер на 1 954 000 лв., като около 574 000 лв. бяха дълговете към доставчици и около 1 380 000 по Закона за управление на отпадъците. Тези задължения са натрупани преди 30 октомври, тоест преди встъпването ми в длъжност като кмет на Община Девня и сформирането на новия общински съвет", обясни Свилен Шитов.

През първото полугодие на 2016 г. Община Девня успя да разплати просрочени задължения към доставчици и по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ общо в размер на 1 200 000 лв., като към 30.06.2016 г. просрочените задължения са по Закона за управление на отпадъците и наложена финансова корекция по проект на ОП „Околна среда“. Дълговете на Общината към този момент са преди всичко към държавни институции и са общо в размер на 978 000 лв., като те се явяват също наследство от предходни управления.

Към настоящия момент не се допуска възникване на нови задължения и регулярно се извършват плащанията към доставчици, персонал, осигурителни плащания, ток, вода и други, увери кметът на Община Девня Свилен Шитов.

Коментари

Задължително поле