Кметът на Елена ще участва в сесията на Конгреса на местните и регионални власти в Страсбург

Кметът на Елена инж. Дилян Млъзев заминава за Страсбург за участие в 32-та пленарна сесия на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа, която ще се проведе от 28 до 30 март. Еленският градоначалник бе избран миналата година за ръководител на българската национална делегация в Конгреса през следващия мандат.

Основата тема, по която дебатира Конгресът тази година е „Децентрализирани политики за успешна интеграция на бежанците“. За предстоящата сесия ще се съберат делегати от всички страни-членки на Съвета, за да дискутират както местни, така и засягащи цяла Европа проблеми и да търсят възможности за тяхното решение.

По-важните теми на отделните пленарни заседания са свързани с изпълнение на Европейската Харта за местно самоуправление – постижения и предизвикателства, качество на демократичното участие на регионално ниво, граничните райони пред миграционния поток, приемане на непридружени деца мигранти в европейските държави, развитие на човешките права на местно и регионално ниво.

На тази сесия на Конгреса отново ще има младежко представителство на нашата страна в тематичен дебат, посветен на пряката и електронната демокрация на местно ниво – импулс за новото поколение.

Коментари

Задължително поле