Кметът на Карлово инициира създаването на Национален комитет за честването на 170-годишнина от рождението на Христо Ботев

Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов внесе в четвъртък докладна записка в местния Общински съвет, с която той постави началото на създаването на Национален инициативен комитет по повод честването на 170-годишнина от рождението на Христо Ботев.

Кметът д-р Кабаиванов предложи да бъде подготвена Национална програма „2018-та - годината на Ботев“, която да бъде представена на отговорните държавни институции за утвърждаване и финансиране.

Общинските съветници в местния парламент приеха решения за още две докладни записки. Първата бе свързана с безвъзмездно прехвърляне на собствеността на капитала на „Медицински център – I – Карлово“ ЕООД от МБАЛ „Д-р Киро Попов“ на Община Карлово и избирането на д-р Атанас Юнаков за временно изпълняващ длъжността управител на „Медицински център – I.

Втората докладна записка пък касаеше даването на мандат за гласуване на представителя на община Карлово – заместник-кмета Стойо Карагенски, на насрочено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.

Коментари

Задължително поле