Кметът на община Благоевград и кметът на община Драма представиха дейностите по съвместен проект

Кметът на община Благоевград д-р Атанас Камбитов и кметът на община Драма, Гърция- Кристолулос Мамсакос, заедно разясниха дейностите по проект „LYSIS – Съвместни действия за разработването и прилагането на нови технологии за оптималното управление на водните ресурси в градската среда“.

Д-р Камбитов благодари на партньорите от Гърция и изрази увереност в доброто изпълнение на проекта. „Изключително ми е приятно, че сте наши гости, винаги сте добре дошли в Благоевград. Сигурен съм, че този съвместен проект е първата стъпка от едно успешно партньорство за в бъдеще. Да тръгнем със сума от близо 800 000 евро е показателно, дай Боже да реализираме проекти за 80 млн. евро. Знам, че можем и сме го доказали. Зад тези цифри стои нашата работа и постигнатите резултати са в полза на нашите градове и жителите в тях“, каза д-р Камбитов.

Кметът на община Драма благодари и поздрави д-р Камбитов. „Виждам един много организиран и много подреден град. Благодаря за превъзходното гостоприемство. Пожелавам му трети мандат, защото го заслужава. Смятам, че началото на това партньорство, с този проект е началото на едно много силно партньорство, което ще продължи и нататък, защото и двете общини са доказали, че може да се справим“, каза кметът на Драма – Кристолулос Мамсакос.

На встъпителната пресконференция присъстваха още заместник-кметът по европейски проекти и програми на община Благоевград – Зорница Кралева, директорът на отдел „Европроекти“ в община Драма – Димитрис Карампацакис, Мариос Астерио – представител на община Павлос Мелас и екипът по проекта.

Проектът е финансиран с Договор за субсидия по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г. Водеща организация е Община Драма, Република Гърция, която изпълнява проекта в сътрудничество с Община Благоевград, Община Павлос Мелас, Република Гърция, Солунския университет „Аристотел“ (Факултет по химия), Република Гърция и НПО „Активни младежи“, Република България.

Главните цели на проекта са подобряване качеството на живот на гражданите и опазване на околната среда и по-конкретно да представи и да популяризира значението на новите интелигентни технологии в управлението на градските водни ресурси.

Дейностите, които Община Благоевград ще изпълнява по проекта, са изграждане на 5 броя сонди и 5 броя съвременни поливни системи, намиращи се в ж.к. „Запад“, ж.к. „Струмско“ и в парк „Бачиново“, както и облагородяване на тяхното пространство.

Срокът на договора е 24 месеца, а общият размер на бюджета на проекта е 739 955,00 евро.

Коментари

Задължително поле