Кметът на Петрич забрани даренията за детските градини и събирането на пари от родители

Детска градина "Детелина" в Петрич.

Кметът Димитър Бръчков забрани събирането на пари и консумативи от родители на деца в детските градини,както и правенето на дарения. Чрез тях под скрита форма се търсят за всичко пари от родителите.

Градоначалникът обаче издаде специална заповед, за да сложи край на тази порочна практика.

До сега са се събирали средства от семействата на децата за купуването на вода, санитарни и хигиенни материали, консумативи, играчки, обзавеждане и оборудване, ремонт, дидактически материали, познавателни книжки и учебни помагала.

В същата заповед се посочва изрично, че се забранява събирането на средства под формата на дарения от всички родители по решение на орган на настоятелство, обществен съвет, родителски актив, педагогически съвет или ръководство на детската градина, като противоречащи на принципа на доброволност и лична воля на дарителя. Набиране на средства от дарения е възможно при спазване на доброволния характер на даренията и отразяването им в специална книга, в която се посочва вида, размера, стойността и целите на предоставеното дарение, както и данни за дарителя, се казва още в кметската заповед.

Родителите дължат такса за ползване на детската градина и храноден, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Петрич.

Коментари

Задължително поле