Книга за Марин Дринов, един велик българин

В поредицата “Дълг и чест” излезе луксозното издание “Марин Дринов”. Автор на ценното изследване е писателят Боян Ангелов.

Ценно историческо изследване на писателя Боян Ангелов

Неизвестни факти за родоначалника на историографията у нас

В поредицата “Дълг и чест” излезе луксозното издание “Марин Дринов”. Автор на ценното изследване е писателят Боян Ангелов. 

Многообразието на личността и делото на Марин Дринов са обхванати хармонично, хронологично и аналитично в подробен текст, едновременно академично прецизен и стилово достъпен. 

Авторът акцентира на факта, че Дринов е родоначалник на българската историографска наука, а житейският му път тръгва от Панагюрище - градът-първенец по просветно-революционни заслуги в родното Възраждане.
Ето и част от любопитните факти, които ще отключат интереса на читателите: бащата Найден Дринов е член на местния таен революционен комитет и приютява Левски няколко пъти в своя хан; през 1858 г. Марин Дринов и Нешо Бончев заминават за Русия, за да продължат обучението си, подпомогнати от Панагюрската община; през 1965 г. Дринов се дипломира в Историко-филологическия факултет на Московския университет; работи като частен учител на княжеското семейство Голицини в Женева, Прага, Неапол, Париж, Рим, Виена - “сутрин преподава на княжеските деца, а след това потъва в тайнствата на европейските библиотеки, търсейки свидетелства за достолепието на българските царства” - пише Боян Ангелов. 

Особено значим е приносът му по разчитане на препис на Манасиевата хроника, върху която той работи в библиотеката на Ватикана. От 1868 г. започва активната публицистична дейност на образования младеж - пише множество статии, издава исторически трудове. 

Изнесена са много интересни факти за дейността на Дринов в полза на свободата ни: събира хиляди рубли дарения в Русия за подпомагане на Руско-турската война, а след избухването є заминава като доброволец в Походната канцелария на действащата армия; именно той успява да убеди граф Алабин, че столица на България трябва да бъде София, защото осъзнава, че така връзката с Македония ще остане ненакърнима. Проф. Дринов е назначен за вицегубернатор на града, става и един от създателите на Търновската конституция.

На 5 юни 1879 г. по негово предложение е открита Народната библиотека;княз Фердинанд го награждава с орден за граждански заслуги, учредена е стипендия на негово име, улица в София е преименувана на “Марин Дринов”. Забележително е приятелството му с К. Иречек, който пристига в София през 1879 г. именно по препоръка на Дринов и се включва в строителството на младата държава. Поредицата “Дълг и чест” е под редакцията на съзвездие от академици: Антон Дончев, Васил Гюзелев, Константин Косев, Георги Марков и чл.-кор. Иван Гранитски.

Коментари

Задължително поле