КНСБ: Цените през май се задържат на същите нива

На месечна база цените през май показват леки колебания нагоре, но като цяло се задържат на същите нива, достигнати през април. Изключения се наблюдават при плодовете и зеленчуците, като сезонният фактор остава основният двигател за нарастване на цените им.

Това показва прочуване на КНСБ, изготвено от Института за социални и синдикални изследвания, за динамиката на цените на 31 хранителни и нехранителни стоки в 26 областни центрове, съобщиха от синдиката.

В сравнение с ценовите нива преди извънредното положение (базата е 1 март 2020 г.) се наблюдава нарастване на всички наблюдавани стоки, като единствено при краставиците и доматите има спад.

Значително по-драстично нарастване се наблюдава при следните групи:

1. Плодове – в групата през последните два месеци се отчита последователно нарастване. В периода март - май кумулативният ръст достига до 32,5% при ябълки; при лимони до 46,2%, портокали до 25%. Причината за нарастването е сезонния фактор, но този ускорен тренд не излиза извън обичайните параметри.

2. Зеленчуци – при зеленчуците тенденциите са разнопосочни и се обуславят също от сезонния характер на продуктите. Спад се отчита при доматите с 3,5% спрямо началото на март, както и при краставиците – спадът е с 15,2%. На другия полюс е джиндифилът с рекордния ръст от 100,7%, следван от ръста на цените на чесъна с 46,1%, на морковите с 27,7%. През май цените на джинжифила и на чесъна се задържат на същите нива от април, когато достигнаха рекордно високи стойности без достатъчно обоснована аргументация за това нарастване.

3. При останалите хранителни стоки се наблюдават леки колебания нагоре. По-отчетливо е нарастването на цените на при захарта с 10,1%, риба ”Скумрия” с 8,6%, свинското месо с 5,3%.

4. При нехранителните стоки през месец май трендът се задържа на месечна база, но в сравнение с периода преди кризата нарастване е рекордно за антибактериалния гел с около 2,5 пъти, белина с 3,5%, мокри кърпи с 11,1%. Тези продукти в период на медицинска криза са с повишено потребление и цените им се задържат на високи нива, като антибактериалният гел достигна цени от 44 лв., при 18 лв. от началото на кризата. Това поставя в затруднено положение нискодоходните домакинства, с оглед спазване на противоепидемичните правила и те стават по-силно уязвими при разпространение на коронавирус.

Общият извод от проведеното през май проучване показва задържане на цените спрямо нивата на предходния месец, които при някои стоки достигнаха рекордно високи стойности.

Коментари

Задължително поле