Колекторите събират по-малко бързи кредити

Близо с 50% е намалял броят на възложените за събиране случаи на необслужвани дългове.

Делът им намалява от над 30% до 19% през 2018 г.

1,2 милиона са били случаите на некоректни платци през миналата година

Най-новият модел смартфон искат длъжниците

Колекторските агенции събират все по-малко необслужени бързи кредити. Делът им от 30% през 2017 г. намалява до 19% през 2018 г., съобщиха от Асоциация на колекторските агенции в България (АКАБГ). Въпреки че през 2018 г. агенциите отчитат спад на възложените обеми дългове, това се дължи не на по-малко задлъжняване, а на факта, че фирмите за бързи кредити вече се обръщат към колекторите много по-бързо и продават задълженията си на по-ранен етап, вместо сами да ги събират.

Около 50% е спадът в броя на възложените случаи за събиране на необслужвани дългове, или общо 1,22 милиона случаи на некоректни длъжници през миналата година.

51% от задълженията са към банки, 19% към фирмите за бързи кредити, 15% към телекоми. Дял от 9% имат застрахователните дружества, 2% са лизингите и само 1% комуналните услуги – ток, вода и топлофикация.

От асоциацията уточняват, че най-трудни са клиентите, които нито искат, нито могат да плащат кредитите си. Това са клиенти, които отказват да вдигат телефона на колекторските фирми, както и да се срещнат с тях, за да обсъдят възможностите за погасяване на задълженията. Най-често у нас се взимат кредити за спешна нужда – ремонт на жилище или кола или така наречените целеви кредити - стоки на изплащане. Като по-необмислени решения за теглене на кредити експерти от асоциацията споменаха покупката на най-новия модел смартфон на пазара.

Данните за междуфирмената задлъжнялост показват, че спада обемът на възложените за събиране вземания, като през 2018 г. той е 60 млн. лева, а през 2017 г. – 71,5 млн. лева.

Коментари

Задължително поле