Комисии в СОС отхвърлиха референдума за застрояването в "Младост"

Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика и Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичния общински съвет отказаха произвеждане на местен референдум за застрояването в район „Младост“. Според мотивите на комисиите поставените два въпроса в предложението на ИК "За зелена Младост" за произвеждане на местен референдум за налагане на мораторуим на строителството в „Младост“ и за промяна на устройствените планове са незаконосъобразни.

В мотивите на комисиите се посочва, че изменение в устройствените планове не е от компетентностите на органите за местно самоуправление, а в тези на Министерски съвет.

Евентуален мораториум за строителството в „Младост“ ще струва на общината и софиянци около 220 млн.лв, които ще трябва да бъдат платени при завеждане на съдебни искове, направи изчисления главния архитект на София Здравко Здравков.

Междувременно „Труд“ потърси разяснения на правните притеснения относно законосъобразността на референдума срещу застрояването на „Младост“ от прависта Искра Ангелова, член на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура в СОС и на множество други комисии.

„Едното ни възражение е, че така както са поставени въпросите на които да се гласува на референдумът, те не могат да се решават от местното самоуправление, тъй като има въпроси, които са специално свързани с устройството на териториите. Те се уреждат от Закона за устройство на териториите и там е разписан специален ред.“, обясни Ангелова.

„Изводът от няколкото дела, които са гледани, е че въпроси, които са уредни в такъв специален закон, не могат да се променят с местен референдум“, поясни специалистът.

По думите й изменението на Общия устройствен план е един дълъг процес, в който се произнасят няколко категории органи. Първото ниво е Столичен общински съвет, след това следва да се произнесе и Министерски съвет и накрая Народото събрание.

„Второто, което направихме като възражение, е, че това е референдум, който иска промяна на плана само за Младост, а закона за устройство на Столична община обхваща цялата Столична община. Т.е. ние не можем да изменяме частично един план, който касае целия град“, поясни експертът. По думите на Ангелова, правилата и нормите трябва да касаят целия град. „Ние не можем да създаваме на парче правила и норми за отделен район, защото утре ще се внесе друг инициативен комитет който ще иска друго за друг район и така планът ще се накъса, което е недопустимо“, категорична е тя.

Ангелова обясни, че във връзка с предишни референдуми има решение на Административния съд, че въпроси, които са уредени в специален закон, какъвто е Закона за устройство на територията, не могат да бъдат от компетенцията на местното самоуправление и не могат да се решават по начин, различен от уредения в закона.

Друг проблем е, че от инициативния комитет за референдума се иска изменение на подробни и общи устройствени планове, което чл 15 от Закона за устройство на територията забранява. Той гласи, че имот, който вече един път е урегулиран по силата на тези два плана, неговата регулация не може да бъде променяна. Това може да стане само и единствено по искане на собственика на имота, обясни експертът.

Освен това, в двата въпроса от референдума се въвеждат понятия, които ги няма във закона. Това са например „междублоково пространство“ и „гранични на парковете територии“. Такива определения в закона няма. Това означава че всеки един гражданин може да си ги тълкува по различен начин. По принцип правилата е че трябва да се борави само с терминология, която е въведена в закона, за да може да бъде тълкувана от всички хора еднозначно, категорична е Ангелова.

Междувременно кметицата Иванчева заяви, че учените са доказали,че рибите полудяват, ако им се стесни пространството, в което живеят, и направи паралел с жителите на „Младост“, за да защити тезата, че жизненото им пространство не трябва да се ограничава чрез презастрояването.

Коментари

Задължително поле