Конституционният съд допусна за разглеждане питането на правителството дали главният прокурор може да контролира прокурор, който го разследва

Конституционният съд допусна единодушно за разглеждане по същество искането на Министерския съвет за даване на задължително тълкуване на чл. 126, ал. 2 от Конституцията, според който, който главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. Това съобщиха от КС.

Искането за тълкуване беше отправено, след като правителството в края на 2019 г. одобри промени в ЗСВ, които създават института на независим прокурор с правомощия да разследва главния прокурор.

на КС беше отправен следния въпрос: „В надзора за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по чл. 126, ал. 2 от Конституцията, включват ли се случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор предвид общоприетия правен принцип „никой не може да съди себе си“ като елемент на правовата държава?“

Коментари

Задължително поле