Кризата свива приходите на банките

Същевременно някои разходи на банките се увеличават заради кризата.

Събраха от такси 908 млн. лв.

Печалбата на финансовите институции намалява с 45%

Очакват ръст на проблемните заеми

Кризата свива приходите и печалбите на банките в България. Нетните доходи на банките от лихви до края на септември са 1,973 млрд. лв., което е със 108,4 млн. лв., или с 5,2% по-малко от същия период на миналата година, пише в бюлетин на Асоциацията на банките в България. Причините за това са, че хората и фирмите увеличават спестяванията си, което води до ръст на разходите на банките за лихви, а същевременно лихвите по заемите се понижават.

Намаляват и нетните доходи на банките от такси, което се дължи на спада на бизнес дейностите в страната. Към края на септември приходите от такси се понижават със 7,8% на годишна база и възлизат на 908,5 млн. лв., докато за същия период разходите за такси намаляват само с 5,9% до 150 млн. лв. В резултат нетният доход от такси на банките се понижава с 8,2% на годишна база (-67,5 млн. лв.) до 758,3 млн. лв.

Същевременно някои разходи на банките се увеличават заради кризата. Банките правят повече обезценки, спрямо същия период на миналата година. Размерът на обезценките нараства до 627,6 млн. лв., при 347,6 млн. лв. година порано. Съгласно счетоводните стандарти, банките правят прогнози за потенциалните си обезценки за бъдещи лоши кредити, вследствие на Covid-19, и начисляват провизии предварително, още преди дадена фирма за спре да обслужва заема си. Това води до ръст на обезценките, извършени от банките през 2020 г.

В резултат на всичко това печалбата на банките от януари до септември възлиза на 701,3 млн. лв., като намалява с 44,8% на годишна база. Само за третото тримесечие печалбата на банките е 186 млн. лв., като намалява с 47,2% на годишна база и с 15,1% спрямо предходното тримесечие. Влияние върху печалбата на банките оказват кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, ниските лихви, разходите за обезценки и др., пише в бюлетина на АББ. Въпреки всичко обаче рентабилността на банките е по-голяма отколкото на тези в повечето страни от ЕС.

Данни

Лошите кредити намаляват

Лошите кредити към края на септември намаляват дo 3,723 млрд. лв., при 3,825 млрд. лв. три месеца по-рано, пише в бюлетина на АББ. Делът на необслужваните заеми средно за банковата система се понижава до 5,45%, при 5,71% в края на юни 2020 г.

Делът на лошите заеми за бизнеса се понижава до 6,33%. А при жилищните кредити нивото на необслужваните заеми намалява до 3,46%. Делът на лошите потребителски кредити се понижава до 6,15%.
Към края на септември необслужваните фирмени кредити намаляват до 2,342 млрд. лв., при 2,362 млрд. лв. три месеца по-рано. В сегмента на жилищните кредити се отбелязва свиване на лошите заеми до 461,9 млн. лв., при 504,9 млн. лв. в края на юни, докато необслужваните потребителски кредити са в размер на 789,1 млн. лв.

Коментари

Задължително поле