Кризата удари инвестициите

Стабилно се представя секторът финанси и застраховане, където спадът на вложенията е само с 1,5% до 407 млн. лв. Банките направиха много инвестиции, за да предложат повече онлайн услуги на клиентите си.

В някои сектори спадът на вложенията е с 35%

Ръст има само в търговията и в похарчените от хазната пари

Онлайн търговията се развива

Кризата доведе до рязък спад не само на чуждите инвестиции, но и на разходите на българските компании за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА). През 2020 г. направените в страната инвестиции са на обща стойност 20 млрд. лв., показват данните на НСИ. Това е с 1,9 млрд. лв., или с 8,7% по-малко от 2019 г. В годините преди пандемията бизнесът увеличаваше разходите си за сгради, машини, оборудване, технологии и т. н., което водеше до ръст на икономиката. Но през 2020 г. ситуацията рязко се промени.

В някои сектори на икономиката разходите за дълготрайни материални активи са намалели с 35%. Разбираемо толкова голям е спадът в сектора „Култура, спорт, развлечения и др. дейности”, където инвестициите са под 200 млн. лв. Но спад на вложенията с 35% има и в сектора „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, където влизат ИТ фирмите. Вероятно спадът е свързан с това, че много хора работят от дома си, което намалява нуждата работодателите да инвестират. Направените разходи за ДМА в сектора са само 583 млн. лв.

Инвестициите в индустрията са десет пъти повече, отколкото в информационните технологии и далекосъобщенията - 5,67 млрд. лв. Индустрията остава стабилна в кризата като вложенията намаляват само със 7,3%, а секторът запазва първото си място по разходи за ДМА.

На второ място е секторът „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство”, където за година са вложени 5,53 млрд. лв. Сред частния бизнес това е единственият сектор с ръст на вложенията - с 6,2%. Това се дължи на ръста на онлайн търговията, което изисква бусове, складове, промени във веригите от доставки. Явно търговията се адаптира най-добре в кризата, а за целта правят инвестиции.

Увеличават се покупките на ДМА и в сектора „Държавно управление; образование; здравеопазване” - с 32,3% до 2,93 млрд. лв. Това се дължи на извънредните разходи заради коронавируса.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции