КС: Новата 10-годишна абсолютна давност няма да опрощава заварените дългове

Конституционeн съд

Конституционният съд обяви за противоречащ на Основния закон текстът от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с който се предвиждаше новата 10-годишна абсолютна давност за задължения на граждани да започне да тече за заварените дългове не от влизането й в сила на 2 юни 2021 г., а от различни по-ранни моменти. Това става ясно от съобщение, публикувано на сайта на съда.

За противоконституционен е обявена разпоредбата на §2 от закона, която гласи: "За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано - от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането".

Решението на КС означава, че абсолютната давност за всички парични задължения на граждани, стига да не са отсрочени или разсрочени, независимо кога са възникнали и са станали изискуеми, ще започне да тече от 2 юни 2021 г.

Текстът беше атакуван от Висшия съдебен съвет, според който придаването на обратна сила на новата давност е в разрез с гарантираната от конституцията неприкосновеност на частната собственост и забраната за принудителното й отчуждаване, както и на принципа на правовата държава.

Предстои конституционните съдии да публикуват решението си и да станат ясни мотивите за него.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Крими и право