Кунева оплескала още една европрограма

Ìèíèñòúð Ìåãëåíà Êóíåâà ñå ñðåùíà ñ øóìåíñêè ñòóäåíòè, áúäåùè ó÷èòåëè

Предишният екип не познавал спецификите на научните проекти

Още една оперативна програма е застрашена от спиране заради редица нарушения, установени при управлението й по времето на екипа на Меглена Кунева.

Проектите за научни центрове за 350 млн. лева по ОП “Наука” са осеяни с проблеми и всяко поредно отлагане на срокове за изпълнение би коствало загуба на средства. Това стана ясно на среща на служебния министър на образованието и науката проф. Николай Денков с учени от БАН.

Денков беше категоричен, че по времето на Кунева по програмите са работили хора, които не познават спецификата на научните проекти и насоките по програмата не са били в най-добрия си вариант.

Той призна, че има проблем с начина, по който тече процедурата за избор на чуждестранни рецензенти на проектите за научни центрове, но обеща да изнесе подробности днес.

Програмата “Наука и образование” освен всичко друго е застрашена и от все още неприетата Стратегия за развитие на научните изследвания, която е предварително условие на ЕК за изпълнението на програмата.

Денков припомни, че до 31 декември 2018 г. България трябва да е верифицирала пред ЕК и да е получила обратно финансиране за 30% от програмата и всяко забавяне оттук нататък е рисково за неизпълнение на срока и загуба на пари.

Коментари

Задължително поле