Лепят глоби на КАТ по входните врати

40-те камери следят движението по BUS-лентите на 7 централни столични булеварда в Центъра за управление на трафика на София. Оттам записите дсе пращат в КАТ, където да издирват и глобяват нарушителите. Снимка: Пламен Стоименов

При изрично желание “честитките” могат да идват и по електронен път

Влизат в сила, ако до седмица няма реакция от нарушителя. Предвиждат промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)

Призовки и наказателни постановления ще влизат в сила, ако са били залепени на входната врата на дома или офиса на нарушителя и 7 дни той не е реагирал. Това предвижда една от многото промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), публикувани за обществено обсъждане.

Ако правилото влезе в сила, по него ще могат се лепят и съобщенията за електронни фишове на КАТ с глоби за превишена скорост. В момента те се връчват лично от служители на МВР с таблети на пътя, по куриер, или по пощата с обратна разписка, но често не стигат до собственика на автомобила, заснет с камери.

Промените в ЗАНН предвиждат всеки гражданин да посочва едновременно и постоянен, и настоящ адрес. Призоваването може да става и по месторабота. Създава се и възможност на хората и фирмите да посочат, че желаят наказателните им постановления да бъдат изпращани до персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване на Единния портал за достъп до административни услуги по Закона за електронно управление.

“Честитките” могат да се връчват от служител на институцията, съставила акта, или да се изпращат с обратна разписка чрез фирма, лицензирана за пощенски услуги.

Връчителят трябва да спази няколко условия. Ако известието е за физическо лице, призовкарят трябва да посети два пъти настоящия му адрес, като единият път е задължително в почивен ден. В случай, че не го откри, следва да направи едно посещение на постоянния му адрес и едно на адреса по месторабота. Ако носи известие за едноличен търговец, юридически лица и неперсонифицирани дружества, трябва да направи две посещения на адреса на управление през 7 дни в работно време.

Едва тогава “честитката” може да се залепи на входната врата, като за посещенията и самото залепване се прави протокол, а за дата на връчване се счита тази на последното посещение на адреса. Тези правила по ЗАНН обаче ще се прилагат в случаите, когато със специален закон не е предвиден друг ред за връчване.

Друга от предлаганите промени в ЗАНН за първи път предлага регламент за заплащане на възнаграждение на един адвокат или юрисконсулт, в случай, че атакуваното с техни услуги наказателното постановление бъде отменено от съда. Сумата ще е за сметка на бюджета на органа, издал отменения акт в размер, определен от съда. Ако заплатеното възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко от минимално определения размер в Закона за адвокатурата.

Подготвя се е въвеждане в ЗАНН на съкратено съдебно производство, в случаи, че наказателното постановление е обжалвано само в частта за вида или размера на административното наказание, и нарушителят признава фактите, изложени в наказателното постановление и е съгласен да не се събират още доказателства.

 

При споразумение с наказващия орган

Плащаш 80% от минимума на акта

] Гишетата за наказателна дейност на КАТ-София. В бъдеще, ако нарушителят се споразумее с катаджиите, може да получи глоба от 80% от минимума по закон.
Гишетата за наказателна дейност на КАТ-София. В бъдеще, ако нарушителят се споразумее с катаджиите, може да получи глоба от 80% от минимума по закон.

В проекта за промени в ЗАНН се допуска споразумение между наказаващия орган и нарушителя. При такава случаи размерът на глобата се определя на 80% от минимума. Например - ако наказанието по закон е от 100 до 300 лв., сумата следва да е 80 лв., като се посочи и какъв е размерът без споразумение - да речем 200 лв., обясниха юристи Нарушителя се задължава да не обжалва и да плати в 14-дневен срок. Ако не се издължи, тогава споразумението не влиза в сила и той ще дължи определените 200 лева.

Споразумение не може да се сключи, ако в едногодишен срок прегрешилият е наказан за същото деяние, ако то съставлява престъпление - например шофиране с над 1,2 промила алкохол.

Промените в ЗАНН включват и по-общо правило за плащане на 80% от глобата, в случай, че в 14-дневен срок тя не е обжалвана и е издължена. В момента такова се прилага за електронните фишове на КАТ, които до 2 седмици се плащат на 70% от определената глоба по Закона за движение по пътищата.

 

За облекчаване на градския транспорт в София

1000 нарушители заснети за 2 дни от камери над BUS-лентите

КАТ обработва записите и праща глоби от 50 лв.

1000 автомобила на нарушители, преминали през BUS-лентите на 7 столични булеварда, са заснети само за първите 2 дни, съобщиха от Столична община. Както писа “Труд”, видео устройствата, свързани с Центъра за управления на трафика в София бяха пуснати на 10 юни. Те следят участъци от 7 централни булеварда и местоположението им не е тайна (виж картата).

Заснети са клипове, на които се виждат ясно номерата на автомобилите. Глобата за това нарушение е 50 лв. и през цялата 2018 г. от КАТ-София са били санкционирани около 3100 шофьори, а до средата на май т.г. - 1600. Записите ще бъдат изпратени в “Пътна полиция”, откъдето ще призоват собствениците на автомобилите да се явят за съставяне на акт или фиш. Според експерти в случая не може да се издаде електронен фиш и да се прати по пощата, тъй като не става дума за Автоматизирани технически средства или системи, собственост на МВР или МРРБ, каквито са камерите от тол системата.

Обсъжда се идеята общините да получават част от шофьорските глоби, ако сами изграждат свои системи за видеоконтрол.

 

Ако наказанието е несъразмерно

Разрешено е да се налагат и санкции под най-ниските в закона

] За първи път ЗАНН позволява на наказващия орган да определи по-ниска глоба от посочената в закона.
За първи път ЗАНН позволява на наказващия орган да определи по-ниска глоба от посочената в закона.

За първи път в ЗАНН се въвежда възможност за налагане на наказание под най-ниското, посочено в административно-наказателните разпоредби на съответния закон. Необходимо е за нарушителя да има множество смекчаващи вината обстоятелства, а дори най-леката санкция да се окаже несъразмерно голяма. В такива случаи наказващият орган вече ще може да определи глобата и имуществената санкция в по-нисък размер от предвидения в закона минимум, но с не повече от една втора. В случай се налага наказание за временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност - за срок от един до шест месеца, но не повече от предвиденото в закон.

В новите правила се урежда процедура за предупреждаване на нарушителя в “маловажен случай” и “явно маловажен случай”. Според дефинициите маловажен е случаят, в който няма или са незначителни вредните последици, или е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на същото нарушение. “Явно маловажен” е случаят, когато деянието е с явно незначителна степен на обществена опасност.

 

Богдан Милчев, шеф на Института за пътна безопасност:

Подобни мерки има в много европейски страни

“Смятам, че мярката със залепването на известието на входната врата е правилна. Дори е закъсняла”, - коментира пред “Труд” бившият шеф на КАТ-София Богдан Милчев, който сега е председател на Института за пътна безопасност. Според него такава практика е възприета в много европейски страни, за да се намалят случаите на хора, които се укриват умишлено.

“Във Франция се слагат призовки и глоби под чистачката на автомобила, защо трябва българският шофьор нарушител да е поставен при по-различни условия от френския?”, попита Милчев.

“Категоричен съм, че трябва да има споразумение за намаляване на глобата и даже трябва да е с повече от 20 процента. Нали разбирате какъв ресурс спестява това на администрацията, процесът се опростява и приключва бързо, без да се стига до принудителни мерки за събирането”, добави шефът на Института за пътна безопасност.

 

Адвокат Петър Славов:

Да се гарантира, че призовкарят е добросъвестен

“Предлаганата норма е взаимствана от начина, приет в ГПК, но е много важно да се гарантира, че призовкарят е добросъвестен, - каза пред “Труд” адвокат Петър Славов, специалист по административно право. - Хората, които доставят известието, следва да изпълнят правилно изискванията да са посетили адреса два пъти, в почивен ден и т.н., преди да залепят документа на вратата. Ако говорим за призовки на КАТ, връчването им често се възлага на районните инспектори и не бива те да се превръщат в пощальони. Положително е предложението разноските по обжалването, включително за адвокат, да са за сметка на актосъставителя, ако санкцията е отменена от съда. В 43-то НС съм го предлагал два пъти, но по друг начин - разноските да са за сметка на загубилия делото. А после институциите, от чийто бюджет се плаща, могат с вътрешен механизъм да си удържат тези суми от възнагражденията на служителите, съставили неправилно актове”, поясни адвокатът.

Коментари

Задължително поле