Лизингът на автомобили нарасна с близо 22%

Необслужваните договори намаляват с 12,7% за година

При средствата за домакинства има ръст от 48,8%

Лизингът на леки коли нарасна с 21,8% (217,6 млн. лв.) през 2017 г. и в края на декември достига 1,216 млрд. лв., сочат данните на БНБ. В резултат лизингът на коли вече има дял от 35,5% в общия обем на финансовия лизинг, при който се прехвърля собствеността на стоката след изтичане на срока на договора, при дял от 31,3% година по-рано.

В края на декември обемът на финансовия лизинг на камиони е 1,131 млрд. лв., като за година се увеличава с доста по-бавни темпове – само с 3,9% (42,1 млн. лв.). В резултат делът на лизинга на камиони в общия обем на отпуснатото финансиране пада до 33%, при 34,1% година по-рано. Финансовият лизинг на машини, съоръжения и индустриално оборудване намалява през 2017 г. с 0,4% (2,5 млн. лв.) и достига 657,7 млн. лв. А делът му в общия обем на лизинга се понижава до 19,2%.

Двигател на ръста при лизинга основно са домакинствата. В края на декември лизингът за граждани възлизат на 406,7 млн. лв. като за година отбелязва сериозен ръст от 48,8% (133,5 млн. лв.). В същото време лизингът за нефинансови предприятия е на стойност малко над 3 млрд. лв., но се увеличава с доста по-бавни темпове – само с 3,2%, или 94,3 млн. лв.

В края на декември 2017 г. лизингът със срок от 1 до 5 години е на стойност 2,545 млрд. лв., като нараства за година с 9,2% (214,2 млн. лв.). А делът му в общия размер на финансовия лизинг нараства от 73% на 74,3%. Лизингът със срок над 5 години е на стойност 554,3 млн. лв. като нараства с 9,2% (46,6 млн. лв.). В края на декември необслужваните лизингови договори са на стойност 278,7 млн. лв. За година те намаляват с 12,7% (40,7 млн. лв.).

Коментари

Задължително поле