Липса на кадри спъва дигиталната трансформация на бизнеса у нас

офис

Българският бизнес полага усилия да бъде в крак с глобалните тенденции в сферата на цифровата трансформация. Дигитализацията не е непозната концепция за родните компании, но близо една трета от тях все още нямат цялостна стратегия. Данните са от мащабно проучване за нивото на дигитализация в България, проведено съвместно от Siemens България и Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Резултатите бяха представени от главния изпълнителен директор на Siemens България д-р инж. Боряна Манолова по време на конференцията „Икономика 4.0“ по повод отбелязването на 25 години германска икономика в България.

В анкетата са се включили мениджъри на различни нива от общо 76 български и чуждестранни фирми, работещи в страната, от над 30 различни индустрии. Над 60% от запитаните са представители на висшия мениджмънт. 12% се определят като среден мениджмънт, а 14 на сто - като оперативен мениджмънт.

Фирмите в България са на различни етапи от внедряването на дигиталните технологии в бизнес операциите си, сочи проучването. Повечето от тях се намират все още в начална или междинна фаза, а едва една четвърт (25%) са посочили, че са в напреднал етап. Основна част от компаниите (40%) планират да инвестират между 2 и 3 процента от оборота си в дигитални технологии, а под 5 на сто са тези, които смятат да вложат над 10 процента. Около 12% заявяват, че имат директор по дигитализацията или съответен отдел, който се занимава с това.

Резултатите от проучването сочат още, че българските компании имат ясна визия какви ползи могат да очакват от внедряването на дигиталните технологии. Най-високи очаквания /значителен или огромен ефект/ възлагат те по отношение на оптимизацията на ресурсите (89%), подобреното планиране (89%), увеличаването на конкурентоспособността (89%) и подобреното събиране и анализ на данни (88%).

Подобрено обслужване (86%) и по-високо качество (79%) също са сред основните мотиви по пътя към дигиталната трансформация.

Бизнесът ни обаче няма високи очаквания за нарастване на печалбите и за намаляване на екологичния отпечатък като следствие от цифровизацията. Близо 40% смятат, че дигиталната трансформация ще има никакъв, пренебрежим или малък ефект върху печалбите на компаниите им, а половината от запитаните не очакват особен положителен ефект върху екологията.

Квалификацията на служителите (50%) и размерът на инвестициите (46,1%) са основна пречка пред българския бизнес по отношение на по-нататъшното внедряване на дигитални технологии и процеси. Компаниите осъзнават и необходимостта от по-голяма прогнозируемост и яснота по отношение на ефектите и процесите на дигитализация. Недостатъчната зрялост на технологиите е посочена като пречка от 31,6%, а неясните икономически ползи – от 23,7%.

Особени сътресения и загуба на работни места в резултат от цифровата трансформация на бизнесите не се очакват, показват още резултатите. Близо 2/3 от анкетираните (приблизително 63%) не прогнозират промени в броя на служителите, а делът на участниците, които очакват движения във възходяща или низходяща посока, е равен.

Коментари

Задължително поле