Ловците ще си партнират с Природен парк „Витоша“

„Срещи с дивата природа“ ще обхване всички региони на България

Споразумение за партньорство с Природен парк “Витоша” за съвместна дейност в рамките на проект “Срещи с дивата природа” подписа днес Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България”. Така неправителствената организация, която обединява повече от 130 хиляди ловци, ще разшири обхвата на национална инициатива, която стартира в началото на тази година. Мисията на дейностите е да провокира ангажирано и отговорно отношение на българските деца и младежи към природата и дивите животни.

„Националната организация цели да запознае децата с ловните традиции в България и със същността на лова, като дейност и начин на живот. По пътя ни да превърнем тази идея в реалност, да предоставим набор от знания за опазване на околната среда - на дивите животни и растителните видове, да научим децата ни, че животът на всеки човек е взаимосвързан с тях, ние вече не сме сами“, обясни председателят на Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” инж. Васил Василев. Под документа се подписа и директорът на ПП “Витоша” - д-р инж. Анна Петракиева, която е специалист по „Горска педагогика“. За последните 5 години с посредничеството на Регионалния инспекторат по образованието в София, начални познания сред природата за дивата природа и животинските и растителни видове са получили повече от 10 хил. деца от 23 столични училища, отчете инж. Петракиева. Тя изрази надежда, че с помощта на стартиралото днес партньорство с българските ловци обученията за деца скоро ще обхванат цялата страна.

Коментари

Задължително поле