Ловци и горски срещу африканската чума

sdr

Заседание на Областната епизоотична комисия в Шумен набеляза в четвъртък мерки за недопускане разпространение на африканска чума по свинете след първично възникнал случай на болестта при дива свиня в землището на община Девня.

Ще се извършват проверки от представители на Ловно-рибарските дружества и държавните лесничейства за наличие на болни и умрели източнобалкански диви свине. При откриване на болни животни ще се сигнализира в Областната дирекция по безопасност на храните-Шумен, реши комисията. Планирани са разяснителни кампании и обучения на ловците във връзка с мерките за биосигурност и предотвратяване проникването на вируса в населените места.

Предвижда се провеждането на срещи със собствениците на свиневъдни обекти в Шуменско и засилен ветеринарномедицински контрол в тях. При възникване на съмнение ще се вземат проби за анализ.

Решено е и да не се допуска излизане на свине по улици и сметища, и изхранването им с кухненски отпадъци, както и изхвърляне на кухненски отпадъци по сметища, улици и около селата. Контролът се възлага на кметовете на населените места и Регионалната инспекция по околната среда и водите. При съмнение за повишена смъртност на свине в населените места незабавно трябва да се уведомява Областната дирекция по безопасност на храните.

Ще бъде осъществяван постоянен контрол и налагане на санкции при установяване на нерегламентирано отглеждане на свине в стопанства тип „заден двор“, ще се извършва и контрол от органите на МВР и ветеринарните лекари върху нерегламентираното движение на свине на територията на областта.

Коментари

Задължително поле