Малина Крумова: За България и Румъния европейските фондове са податливи на по-малко рискове от корупция

Малина Крумова

За България и Румъния европейските фондове са податливи на по-малко рискове от корупция, коментира пред БНР вицепремиерът с ресор "Еврофондове" Малина Крумова.

"Това отдавам предимно на факта, че те са свързани с много повече контрол и много повече усилия от страна на различни контролни органи и институции да бъда гарантирано, че няма рискове от измама и че няма неправомерно разходване на тези средства."

"В тази връзка европейските средства могат да подпомогнат усилията за антикорупция, тъй като подпомагат първо административния капацитет на органите, отговарящи за управлението на публичния ресурс, не само европейския, а въобще на публичен ресурс, подобряване на прозрачността, тъй като това е едно от основните условия по отношение на разходването на европейските средства, и в този смисъл – гарантиране но по-строг обществен контрол върху тяхното разходване, би могло на намали и корупционния натиск."

От две седмици на страницата на сайта на Агенцията за обществени поръчки се публикува ежедневно информация за обявените през деня поръчки и сключените договори във формат, който позволява машинна обработка, съобщи Малина Крумова. По думите ѝ, вече са договорени над 33 процента от бюджета на европейските програми за периода 2014-2020, а около 8 процента от средствата са разплатени.

"Не сме идентифицирали рискове за спиране на нито една европейска програма, беше категорична Крумова. Тя отбеляза: имаме ситуация, която е техническа и предстои да бъде отстранена по отношение на Оперативната програма за наука и образование."

Във връзка с предизборната кампания Крумова напомни на политиците, че еврофондовете не са дъвка, а въпрос на национални приоритети.

По повод критиките, че в процеса на т.нар. "ромско включване" са вложени много средства, но резултатите не са задоволителни, Крумова напомни, че интеграцията е двустранен процес и наред с това успешната интеграция се осъществява основно на местно ниво, там, където са реалните нужди на хората и където въпросът за общността става индивидуализиран.

"Защото ключовото по отношение на интеграцията е, че трябва да се насочат усилия към интеграцията и към достъпа на всеки един от нас и на всяка маргинализирана личност, в реално участие в обществения живот – било чрез здравеопазване, образование или социално подпомагане."

Коментари

Задължително поле