Маршрути за движение на стада по селските улиците правят в Търговище

Маршрути за движение на селскостопанските животни във всички 51 села от общината трябва да изготвят кметовете и наместниците в Търговище. Те трябва да определят по кои улици ще се движат сборните стада, за да не се допуска замърсяване. Целта е да се спре разхождането на овце, крави и други по протежение на всички улички, което затруднява почистването им.

Местните управници се задължават да следят и да няма свободно движение на добитъка в и извън селата. С животните трябва да има и придружител.

Тези отговорности на кметовете влизат като допълнение в местната наредба за обществения ред на община Търговище. Промените са във връзка със синхронизирането й със Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за управление на отпадъците на територията на общината.

Текстовете ще задължават селските кметове да не позволяват ползването на общински мери, места за водопой и други от животни, които не са идентифицирани и не са обхванати от програми за профилактика и други.

Според общинската управа и досега селските кметове е трябвало да имат тези отговорности и те ги спазвали, но изискванията към тях вече влизали официално в наредбата.

Коментари

Задължително поле