Махат произхода от етикетите на виното

Всички административни производства по подадени в Патентното ведомство заявки за регистрация на географски означения за храни и напитки ще бъдат прекратени.

Специално лого за хранителните продукти от планината

Нов закон за марките и географските означения

Действието на географските означения за произход на храни, спиртни напитки и вина, които са направени по досегашния Закон за марките и географските означения, ще бъде прекратено. Това предвижда изцяло нов закон със същото име, който е внесен в парламента от Министерски съвет. Географските означения за произход на храни и напитки ще може да се извършват само по реда на регламентите на ЕС, пише в мотивите към законопроекта.

Всичко това се прави, защото според правилата на ЕС, една година след приемането ни за член на Общността, единствената възможност да се получи закрила на земеделски продукти и храни е чрез регистрация на защитено наименование за произход или защитено географско указание по реда на Регламент (ЕС) № 1151/2012, който осигурява закрила на територията на всички държави в ЕС, пише в мотивите към законопроекта.

В специално писмо от Брюксел посочват, че българските органи трябва да прекратят националната регистрация на географски означения и да пояснят, че досегашният закон е изчерпал действието си.

Успоредно с това обаче се въвежда ново лого за храните от планината. Производителите вече могат да обозначават продуктите си от планински произход със специално лого, за което трябва да получат удостоверение и да бъдат вписани в публичен регистър, съобщиха от Министерство на земеделието. В Държавен вестник беше обнародвана Наредба №4 за условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт”.

Коментари

Задължително поле