Мая Василева е новият зам.-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане

Снимка: Агенция за социално подпомагане

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Румяна Петкова назначи днес за заместник-изпълнителен директор на АСП Мая Василева. Досега Мая Василева беше началник на отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“ в Община Ловеч, където работи от 2004 г. насам на експертни и ръководни длъжности, съобщават от АСП.

Новият заместник-изпълнителен директор на АСП Мая Василева притежава степен бакалавър от Медицински университет – Плевен, бакалавър „Социални дейности“ и магистър по публична администрация с профил „Икономика и управление в публичния сектор“ от Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий“. Преминала е редица квалификационни курсове и специализации, свързани с подобряване на капацитета и качеството на предоставяните на населението социални услуги.

От 2016 г. е заместник-председател на Постоянната комисия по труда и социалната политика към Националното сдружение на общините в Република България и член на Постоянната комисия по здравеопазване. През последните две години активно участва в работни групи към Министерството на труда и социалната политика за изготвяне на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика, Плана за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и приетия през март тази година Закон за социалните услуги.

Коментари

Задължително поле