МЕ: Енергийните предприятия са готови за есенно-зимния сезон

Всички предвидени действия по подготовка на енергийните предприятия за есенно-зимния сезон са изпълнени и всички съоръжения са годни за експлоатация. Това съобщиха от Министерството на енергетиката. Ведомството е извършило проверка в периода септември–октомври в трите електроразпределителни дружества и "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

Експерти от министерството са инспектирали на място обекти на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, "ЕСО" ЕАД, "Електроразпределение Север" АД и "Електроразпределение Юг" ЕАД.

Целта на проверката бе да установи степента на готовност на енергийните предприятия при потенциално неблагоприятни климатични условия през есенно-зимния период на 2018-2019 г., както и предвидените дейности по материално-техническо осигуряване при аварийни ситуации и плановете за тяхното отстраняване, уточниха от МЕ.

Бяха проверени на случаен принцип енергийни обекти в районите Варна, Добрич, Велико Търново, Шумен, Търговище, Русе, Мартен, Белово, Септември, Велинград, Ракитово, Батак, Девин, Доспат, Панагюрище, Пещера, Монтана, Берковица, Вършец, Враца, Мездра, Белоградчик, Видин и Лом.

Проверките на електрическите подстанции, въздушни електропроводи, възлови станции и трафопостове констатират, че са изпълнени всички предвидени действия по подготовка за есенно-зимния сезон и всички съоръжения са годни за експлоатация. Направен бе и преглед на експлоатационните инструкции и схеми, като се установи, че има пълен набор от необходимите документи във всички дружества.

Комисията от МЕ провери наличността на авариен резерв и материали в отделни складове за резервни части и оборудване на всички проверени обекти, дружествата разполагат с необходимия запас от резервни части. Няма забележки по състоянието на линиите и на съпътстващите просеки. Всички проверени просеки са почистени.

Коментари

Задължително поле