Минимална пенсия за всяка трета жена

Близо 400 хил. души взимат минималната пенсия за стаж и възраст от 580,57 лв.

Максималната пенсия от 3400 лв. взимат 4561 души

Само 6,2% от мъжете получават най-ниската сума за стаж и възраст

Близо 400 хил. получават по 580,57 лв.

Всяка трета жена получава минималната пенсия за стаж и възраст, която от 1 юли беше увеличена на 580,57 лв., показват данни на Националния статистически институт (НОИ). Жените с минимална пенсия са близо седем пъти повече от мъжете. Като цяло мъжете получават по-високи пенсии, защото заплатите им по време на трудовия им стаж са били по-високи от тези на жените. Но новите данни на НОИ показват, че огромен брой жени са осигурявани на минимален доход, което води и до получаване на минималната пенсия.

През юли има 1,94 млн. души, които получават лични пенсии. От тях близо 400 хил. взимат минималната пенсия за стаж и възраст от 580,57 лв., показват данните на НОИ. Но разликата между мъжете и жените е огромна. Минималната пенсия получават по-малко от 50 хил. мъже, което е едва 6,2% от всичките 806 хил. мъже с лична пенсия. Същевременно близо 347 хил. жени взимат минималната пенсия, което е над 30 на сто от всичките 1,134 млн. жени с лични пенсии.

В страната има и близо 330 хил. души, които получават лични пенсии под 580,57 лв. Това са например инвалидни пенсии, пенсии, отпуснати при условията на непълен трудов стаж, социални пенсии и т. н. Броят на жените с тези най-ниски пенсии също е по-голям от този на мъжете. При пенсиите в размер до 900 лв. броят на мъжете, които ги получават, е по-малък от този на жените. Но при по-големите пенсии в размер над 900 лв. броят на мъжете е по-голям от този на жените. Което потвърждава, че като цяло мъжете взимат по-високи пенсии. При пенсиите между 900 лв. и 1000 лв. мъжете са малко повече от жените. Но колкото по-високи са пенсиите, толкова повече нараства разликата между броя на мъжете и на жените. Например пенсии в размер между 2500 лв. и 3000 лв. взимат над четири пъти повече мъже от жени. А пенсии от 3000 лв. до 3400 лв. получават над пет пъти повече мъже от жени - 5710 мъже и 1048 жени, показват данните на НОИ.

От 1 юли пенсиите и добавките към тях бяха увеличени с 11 на сто. Със същия процент беше вдигната и минималната пенсия за стаж и възраст. Но максималната пенсия остана 3400 лв. В резултат значително нарасна броят на хората, които не могат да получат действителната си пенсия заради съществуващия таван на пенсиите. През миналата година максималната пенсия от 3400 лв. са получавали само 2047 души. През месец юли тази година 4561 души са с максималната пенсия. От тях 3857 са мъже, а само 704 са жени.

В страната има и 7 души, които получават суми над максимума от 3400 лв. Това е възможно, тъй като според Кодекса за социално осигуряване таванът на пенсиите не важи са хора, които са били президент и вицепрезидент на България, председател на Народното събрание, министър-председател или съдия в Конституционния съд. От хората с пенсии над 3400 лв. има само една жена.

От Международния валутен фонд (МВФ) в доклад за България препоръчват таванът на пенсиите да бъде отменен, за което “Труд news” вече писа. Идеята е заедно с отмяна на максималния осигурителен доход да има стимул хората с високи доходи да плащат осигуровки. От началото на настоящата година максималният осигурителен доход беше повишен от 3400 лв. на 3750 лв.

Дамите са с 268 лв. по-малко

Средната пенсия на мъжете надмина 1000 лв.

Сумите нараснаха с 11%

Пенсиите на мъжете нараснаха с близо 100 лв. от началото на юли.

Средната пенсия на мъжете надмина 1000 лв., показват данни на НОИ. След увеличението от 1 юли средната лична пенсия на мъжете достигна 1006,62 лв., а на жените - 738,36 лв. Оказва се, че дамите получават средно с 268 лв. по-малко от мъжете.

Причината за това е, че мъжете са били осигурявани върху по-големи суми по време на трудовия им стаж. Има сектори от икономиката, при които заплатите са по-високи и традиционно в тях работят предимно мъже, като например в мините.

Същевременно има и сектори, където заплатите са ниски и работят повече жени, като например в шивашките фабрики. В редица случаи за по-ниските заплати на жените допринася и майчинството, защото то пречи на дамите да растат в кариерата.

Средният размер на личните пенсии общо и за мъжете, и за жените след увеличението от 1 юли достигна близо 850 лв. От началото на месеца пенсиите бяха увеличени с 11 на сто по “швейцарското правило” - с 50 на сто от инфлацията и с 50 на сто от ръста на средния осигурителен доход за миналата година. В резултат на индексацията към пенсиите на мъжете от началото на месеца са добавени средно по близо 100 лв., а пенсиите на дамите са вдигнати средно със 77 лв.

Цената на една година е 2216 лв.

Малко хора купиха стаж

Не им достигат близо две години

234 души си купиха стаж през първото тримесечие на годината.

Едва 234 души са се пенсионирали през първото тримесечие на годината, след като са купили недостигащия им стаж, показват данни на НОИ. Традиционно през първото тримесечие на годината има по-малък интерес към купуване на стаж.

Причините за това са няколко. От една страна хората, които се пенсионират в периода от януари до март, ще получат увеличение на пенсиите си не от 1 юли същата година, а чак от 1 юли на следващата. Затова традиционно през последното тримесечие на годината има най-голям интерес към купуването на стаж за пенсия. Освен това традиционно от януари нараства цената на всеки месец недостигащ стаж и повечето хора предпочитат да купуват стаж в края на годината, а не в началото.

През миналата година 4707 души са купили стаж за пенсионирането си, показват данни на НОИ. От тях 1694 души са направили това през последното тримесечие на годината. А от януари до март миналата година 337 души са купили трудов стаж. През първото тримесечие на тази година интересът към купуване на стаж е по-малък отколкото през същия период на миналата година.

Сред причините за това е, че от началото на 2024 г. беше вдигната цената на стажа. За покупка на един месец недостигащ стаж човек трябва да плати 19,8% от минималния осигурителен доход. От 1 януари тази година минималният осигурителен доход беше повишен от 780 лв. на 933 лв. В резултат цената на един месец стаж нарасна от 154,44 лв. на 184,73 лв. А цената на една година недостигащ стаж вече е 2216,76 лв. Кодексът за социално осигуряване дава възможност на хората да купят до 5 години недостигащ стаж. Като покупката му може да бъде направена непосредствено преди пенсиониране. През първото тримесечие на годината средното време, което хората са купили като недостигащ трудов стаж, е 22,93 месеца, което е малко под две години. За купуването на стаж са платили общо 4,439 млн. лв.

В 11 области мъжете са с над 1000 лв.

В София средната сума достигна 1054 лв.

Най-малко получават в Кърджали

В 11 от областите на страната мъжете взимат лични пенсии в размер средно над 1000 лв.

В София средният размер на личните пенсии през юли достигна 1054 лв., показват данните на НОИ. Мъжете в столицата получават значително по-високи пенсии от жените. През юли средният размер на пенсиите на мъжете в София е 1256 лв., а на жените - 919 лв. Разликата между сумите за различните полове е 337 лв.

В София са централите на голяма част от компаниите в страната, в столицата е и по-голяма част от администрацията, както и повечето офиси на фирмите в сферата на информационните технологии. В столицата заплатите са най-високи и съответно изплащаните пенсии са най-големи. На второ място по най-високи пенсии е област Бургас, където взимат средно по близо 950 лв. В област Бургас има пристанище и рафинерия, където дават високи заплати, както и редица други големи компании. Това води и до високи пенсии. На трето място е област Перник със среден размер на пенсиите от 913 лв. Това се дължи на близостта на Парник до София и на това, че голяма част от живеещите в областта работят в столицата. Топ пет на областите с най-високи пенсии се допълва от Варна със 905 лв. и Стара Загора със 900 лв.

Най-ниски са пенсиите в област Кърджали - средно 669 лв. Там голяма част от хората са земеделски производители, осигуряват се върху малки доходи и съответно пенсиите им са по-ниски. На следващите места по най-ниски пенсии са Разград (средно 693,10 лв.) и Търговище (710,70 лв.).

Във всички области средните лични пенсии на мъжете са по-високи от тези на жените. В 11 от всичките 28 области на страната средната лична пенсия на мъжете е над 1000 лв., а жените не взимат средно над 1000 лв. в нито една област.

Данни за период от 10 години

Пенсиите и заплатите нараснаха три пъти

И минималната заплата е три пъти по-висока

Вдигането на пенсиите за дълъг период от време е колкото увеличението на заплатите.

За дълъг период от време пенсиите нарастват успоредно със заплатите, показват данни на НОИ и на Националния статистически институт. За 10 години и пенсиите и заплатите са вдигнати три пъти.

През 2013 г. средният размер на личните пенсии е 268,42 лв., а през месец юли тази година достигат 849,83 лв. Това представлява увеличение от малко над три пъти. Минималната заплата през 2013 г. беше 310 лв., а сега е 933 лв. Това също представлява три пъти увеличение за период от 10 години. Подобна е ситуацията и при средната заплата за страната. В края на 2023 г. средната заплата за страната е 822 лв. А според последните данни на НСИ за месец март средната заплата е 2300 лв. Това представлява увеличение от 2,8 пъти. Като вземем предвид и увеличението на заплатите през второто тримесечие на настоящата година, което още не е отчетено от НСИ, се оказва, че и увеличението на средната заплата доближава три пъти за период от 10 години.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Мнения