Министърът на правосъдието може да отказва обезщетение за бавно правосъдие

Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Закона за съдебната власт.

Това ще става при неразкрит извършител на престъпление

Министърът на правосъдието ще може да отказва обезщетение за забавени досъдебни производства, когато извършителят на престъплението е останал неразкрит или не е повдигнато обвинение. Това е едно от измененията в Закона за съдебната власт, които министерството публикува за обществено обсъждане.

В момента законът дава право на министъра да отхвърля заявления на граждани за обезщетения, само ако проверката на Инспектората към ВСС е установила, че продължителността на производството не надхвърля разумния срок и ако забавянето се дължи на действия или бездействия на самия оплакващ се от бавно правосъдие или на адвоката му. В мотивите за измененията се казва, че тези нови основания са съобразени с практиката на Европейския съд по правата на човека.

Коментари

Задължително поле