Министърът на труда Бисер Петков: Центровете от семеен тип от 240 за 9 години нараснаха на над 600

През юли 2020 г.пенсиите ще бъдат актуализирани с над 6 %

Значително е намален броя на децата, които са настанени в институции. Това са около 500 деца, които обитават домове с медико-социални грижи. Това обяви във вторник в Елена министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Той откри Център за настаняване от семеен тип в балканското градче, който е изграден с инвестиция в размер на около 320 000 лева и е за 12 деца.

"Когато започна този процес през 2010 г. бяха над 7500 домуващи, а 114 институции бяха закрити. Така от 137 институции преди 9 години, сега имаме 23 функциониращи като паралелно с това се изграждат т.нар.социални услуги в общността в подкрепа на децата и семействата", изтъкна Бисер Петков.

По думите му подобни центрове за настаняване от семеен тип предлагат условия близки до семейните.

"Ако през 2010 г тези социални услуги са били около 240, сега броят им е над 600. Съгласно актуализираният план за действие за изпълнение на стратегията се предвижда изграждане на още 112. В България има разгърната социална мрежа от услуги за деца", подчерта министър Петков.

Той допълни, че реформата за грижите за деца е свързана с процеса на деинституционализация у нас. Актуалните мерки са съгласно плана за действие за реализация на тази стратегия и може да се твърди, че този процес е на финала. Законът за социалните услуги с неговите преходни разпоредби е с краен срок 2021 г. за завършване на този процес.

"Старческите домове пък са друга целева група. Със закона за социалните услуги е предвидено съществуващите домове за възрастни хора да продължават да функционират след тяхното реформиране по стандартите на качествено обслужване. Съгласно друг план, който е за дългосрочна грижа за възрастните хора се изграждат подобни центрове като първоначално е даден приоритет за извеждане на хора, които са с умствена изостаналост и психически разстройства. Предвиждаше се първоначално да бъдат закрити 10 такива институции и техните потребители да бъдат настанени в услуги от този тип, т.е.да се социализират", коментира социалният министър.

Бисер Петков припомни, че финансирането за тези заведения се осигурява от държавния бюджет чрез бюджетите на общините, тъй като това са държавни делегирани дейност.

За тази година са гласувани 260 млн.лева за социални услуги и парите са в бюджетите на общините. Съгласно нарастващия брой услуги и увеличаващите се стандарти и разходи за финансиране, тази сума ежегодно се увеличава.

"Винаги аргументираме исканията за повече средства на база на заявените от общините потребности за по-високи размери на стандартите на социални услуги. За някои услуги от резидентна грижа настоящият размер на стандарта не е достатъчен. Например стандарта за един потребител на такава услуга е около 11 000 лева годишно. За по-добро заплащане на персонала и затова общините дофинансират със собствени средства", коментира министър Петков.

Той обяви, че следващото увеличение на пенсиите, което ще е с над 6 % ще е през юли 2020 г.

Коментари

Задължително поле