Министър Красимир Вълчев отива на визита в Елена

Ще посети училището в балканското село Майско и ще проведе работна среща с педагози

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев във вторник ще е на визита в община Елена по покана на кмета инж. Дилян Млъзев.

В 9.30 часа министър Вълчев и областният управител на Велико Търново проф. д-р Любомира Попова ще бъдат в ОУ „Отец Паисий“ в с. Майско. От юли 2018 г. школото в най-голямото село на общината е преобразувано от основно в обединено и от учебната 2019/2020 г. ще започне изпълнение на план-прием в осми клас. Обучението в първи гимназиален етап налага разширяване на училището с нови класни стаи, кабинет за професионална подготовка, физкултурен салон и подмяна на отоплението на сградата в съответствие с новите екологични стандарти и изисквания.

Министър Вълчев ще бъде запознат на място с условията за обучение на децата от селото, повечето с малцинствен произход. Училището е пример за добра практика на механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и училищна възраст. Ще бъдат обсъдени възможностите за разширяване и подобряване на материалната база на обединеното училище в Майско, с оглед постигането на адекватни условия, осигуряващи обучението след седми клас.

От 11 часа министър Красимир Вълчев ще има работна среща в Елена с директорите на училищата и на детските градини в общината, с участието на общинското ръководство, началника на РУО В.Търново и представители на двата учителски синдиката.

Коментари

Задължително поле