Митнически инспектор отива на съд за подкуп на служител в КЗП

Окръжна прокуратура – Бургас предаде на съд митнически инспектор, дал подкуп на директор при Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите (КЗП), за да извърши той действие по служба. Това съобщиха от Апелативна прокуратура-Бургас. Марица Г. от София е подсъдима за това, че на 24 юли 2015 г. в Бургас, в сградата на „Комисия за защита на потребителите“, Регионална дирекция-Бургас, е дала подкуп в размер на 500 лв. на длъжностното лице Н. С. - директор на Регионалната дирекция, за да не издаде наказателно постановление въз основа на административен акт за установяване на административно нарушение.

На 15 юли 2015 година свидетелката К. К., в качеството си на ст. инспектор в Регионална дирекция-Бургас при Комисия за защита на потребителите, извършила проверка на туристически обект – заведение за хранене и развлечения в град Китен, област Бургас, южен плаж, къмпинг „Китен“, като дейността в обекта се извършвала от търговско дружество с адрес на управление е гр. София. В хода на извършената проверка, К. К. установила, че в заведението се извършва туристическа дейност, без да е налице удостоверение за категоризация на същия, съответно не е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране, съобразно чл.114, т.1 от Закона за туризма.

Направената проверка и установената липса по отношение на изискуемите документи била отразена в констативен протокол. Свидетелката К. К. връчила на представляващата търговското дружество екземпляр от констативния протокол, като й указала на 21 юли 2015 година да се яви в Регионална дирекция-Бургас при Комисия за защита на потребителите и да представи документи съответстващи на изискванията за категоризацията на туристическия обект. Свидетелката Ц. Г. се явила в РД-Бургас при КЗП на 23 юли 2015 година, като била придружавана от дъщеря си – подсъдимата Марица Г. Подсъдимата се държала арогантно със св. К. К., като постоянно отправяла към свидетелката въпрос: “няма ли някакъв начин да не бъде съставен акт на фирмата“, както и, че „тя е държавен служител и знае как стават нещата“. Свидетелката К.К., в качеството си на ст. инспектор в Регионална дирекция-.Бургас при Комисия за защита на потребителите съставила акт от 23.07.2015 година за предоставяне на туристически услуги в некатегоризиран туристически обект по чл.114, т.1 от Закона за туризма. Съставеният акт, свидетелката връчила на собственика на Ц.Г., като и разяснила правото на възражение в тридневен срок до Директор на Регионална Дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите. Подсъдимата настоявала да се срещне с Директора на КЗП, като за целта, К.К. й предоставила служебния му телефон.На същия ден 23.07.2015 година, св.Н.С. в качеството си на Директор РД – Бургас при КЗП изготвил предложение до председател КЗП за налагане на принудителна административна мярка „временно затваряне на горепосочения туристически обект“ - гр.Китен, обл.Бургас, южен плаж, къмпинг „Китен“.

На 24 юли 2015 година около 11.44 часа подсъдимата от мобилния си телефон, се свързала със свидетеля Н. С., и настояла да се срещне с него по повод горепосочения акт. Малко след 14.50 часа, подсъдимата била в сградата на КЗП, стоейки в коридора пред кабинета на Директора. Тя носила единствено правоъгълна дамска чанта, синя на цвят. В кабинета на Директора е въвела юрист на КЗП. Подсъдимата се представила пред и започнала да обяснява причините поради които за търговския обект, стопанисван от майка й не са предприели процедурата за издаване на удостоверение за категоризация на обекта, а именно непредприемане на съответните действия в тази насока от концесионера на плажа. Посочила също така, че на 15.07.2015 година е извършена проверка и на други търговски обекта, но собственикът е успял да развие процедурата за издаване на удостоверение за категоризация на обекта. Директорът пояснил на подсъдимата, че е без значение в случая обстоятелството поради какви причини не е предприета процедурата за категоризиране и при констатираната липса на документи се налага издаване на наказателно постановление за нарушения на Закона за туризма. По отношение единствено на съставения акт и с цел неиздаване въз основа на него наказателно постановление, Марица Г. изисквала Директора „да й влезе в положението“, обяснявала, че туристическия сезон е много слаб, като упорствала „Дайте да оправим нещата. Дайте да видим какво може да се направи“, като му казала също така „ При нас в митницата стават нещата много лесно“. След тези думи, свидетелят помолил учтиво подсъдимата да напусне кабинета му.Тя излязла от стаята. Малко по- късно подсъдимата отново влязла в кабинета на директора, решавайки да му даде подкуп. Поради тази причина хвърлила една кутия от цигари на бюрото му, с което демонстрирала целта си да мотивира директора да не извърши действия по служба, и обръщайки се към свидетеля,подсъдимата казала „аз да Ви оставя номерата на актовете“. Директорът веднага се усъмнил, че Марица Г. му е дала подкуп и извикал „каква е тази кутия“, но подсъдимата без да отговори излязла от кабинета на директора, затворила вратата, и тичешком напуснала сградата на КЗП.

Свидетелят разтворил малко капака на кутия от цигари марка и видял, че вътре има навити банкноти, както и един лист хартия. Той незабавно уведомил „Икономическа полиция“ при ОДМВР – Бургас, като междувременно в кабинета си поканил служители при КЗП, на които показал кутията от цигари, която била на бюрото му и разяснил, че госпожата, която току що е напуснала кабинета му - подсъдимата, му я подхвърлила, като поведението й било възприето от директора, като даване на паричната сума подкуп с цел да не издаде наказателно постановление по отношение фирмата, собственост на майката на подсъдимата.

Окръжен съд – Бургас е насрочил заседанието си за 14 март 2017 г.

Коментари

Задължително поле