МОН иска да възпитава заедно с родителите

Трябва да започнем с разговор, за да постигнем относително съгласие с родителите за ред, правила и норми, обясни министър Вълчев по повод предложенията за промени във възпитателната работа в училище.

Проект на нова стратегия представи министър Красимир Вълчев

Преодоляване на агресията и обучение в патриотизъм са сред приоритетите в образованието до 2030 г.

Родителите и учителите да работят заедно за възпитанието на децата в патриотизъм и преодоляване на агресията. Това предвижда проектът на Стратегията за възпитателната работа в образователните институции за 2019-2030 г., която беше представена от просветния министър Красимир Вълчев. Документът има за цел да се бори с негативните тенденции в обществото и училището, сред които е отдалечаването на семейството.

Стратегията ще трябва да набележи мерките и дейностите, които ще бъдат с най-голям ефект за възпитанието на децата. В нея е записано включване на представители на семействата в решаване на проблемни ситуации, както и участие в колективни органи, подпомагащи образователните институции. Наред с взаимодействието с родителите, приоритет са още възпитание в патриотизъм, правно, екологично, естетическо, физическо и трудово възпитание. Обучението по тези линии може да става в час на класа или в извънкласните дейности.

„Най-много имаме нужда от взаимодействие с родителите. Искаме да бъдем партньори. Учителите и родителите имаме обща мисия да направим децата по-добри, по-можещи и по-образовани, и трябва да намерим начин да обединим усилията си”, обясни министър Вълчев.

По думите му усилване на възпитателната функция в образованието е необходимост. „Имаме нужда от относително съгласие за това в какво трябва да възпитаваме децата си, но това съгласие не трябва да бъде наложено, а да бъде постигнато в училищните общности”, обясни Вълчев. Той допълни, че за стратегията засега няма срок, но образователната система се нуждае от нея.

Радостина Новакова от Дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в МОН изтъкна, че нараства процентът на децата, които се раждат в семейства без брак. По думите й това затруднява училището във възпитателните мерки, които семейството няма капацитет да осъществи.

Има тенденция родителите да се отдалечават от училището, от училищния живот на детето си. Връщането на интереса в тази посока се случва в малките населени места, където взаимодействието между родители и учители става по-лесно, обясни от своя страна евродепутатът Асим Адемов.

Коментари

Задължително поле