МО спря продажбата на имот в Созопол

Министерството на отбраната.

Със заповед на министъра на отбраната Красимир Каракачанов е прекратена процедурата за провеждане на търга за продажба на поземления имот с идентификатор № 67800.1.187 с площ 19,847 дка, който се намира в гр. Созопол, местност „Герени“, община Созопол, област Бургас. Решението е въз основа на приключила проверка, разпоредена от министъра на отбраната.

По банков път ще бъдат възстановени сумите на участниците за закупени тръжни книжа и внесени депозити за участие в търга.

Коментари

Задължително поле