Поне 7 години гаранция за нова магистрала

След ремонт срокът се увеличава на 3 години

Новите правила ще важат и за реконструкция на сгради

Минималният гаранционен срок за нова магистрала да се увеличи от 5 на 7 години, предлага Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За автомагистрала след ремонт гаранцията се вдига на 3 години, предвиждат промени в Наредба №2, публикувани за обществено обсъждане.

За изпълнен републикански път от първи и втори клас се предвижда срокът вече да бъде 5 години, а не както досега 3. За третокласни пътища пък гаранцията се вдига от 3 на 4 години.

За реконструкция и основен ремонт на пътища от републиканската пътна мрежа минималният гаранционен срок в момента е 2 години. С проекта на наредба се предлага увеличаването му на 3 години.

Удължаването на сроковете се отнася не само за пътищата, но и за хидроизолационни и топлоизолационни ремонти, както и за вътрешни инсталации на сгради и при основен ремонт и реконструкция.

По-дългите срокове ще важат и за пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци, както и за ремонт на жп линии, самолетни писти и ВиК системи.

Завишаването на минималните гаранционни срокове цели по-стриктно изпълнение на задълженията от страна на строителите и лицата, упражняващи строителен надзор за изпълнението на строежите в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, обясняват вносителите от регионалното министерство.

Промените в наредбата предвиждат още издаденото разрешение за ползване или за въвеждане в експлоатация или отказът за издаването им, да бъдат връчвани не само лично на възложителя, а и чрез лицензиран пощенски оператор.

Предлага се още възложителят да представя информация за идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация. Предвидено е и стандартизиране на изискваните документи за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация и служебното снабдяване с някои от тях.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 е на официалната страница на МРРБ - ТУК.

Коментари

Задължително поле