Наддават за паркоместа в Пловдив

Конкурсът за места ще започва с наддаване от 20 лв., колкото е началният размер на месечната такса за ползване на паркомясто.

Паркиране край блоковете по нов ред

Mестата за паркиране край блоковете в Пловдив, запазени със скоби, ще се разпределят по нов ред, одобрен от общинските съветници. Процедурата ще стартира с конкурс, а ако двама кандидати получат еднакъв брой точки, ще наддават за паркомястото по цена.

Наддаването ще тръгва от минимум 20 лв. - колкото е началният размер на месечната такса за ползване на такова паркомясто. Досега при равен брой точки общинската наредба предполагаше теглене на жребий, но този текст беше отменен от Върховния административен съд по жалба на бившия кмет на Пловдив Славчо Атанасов.

Разрешението за ползване на спечелилия кандидат ще се издава от районните кметове за срок до 5 години. Новите правила влизат в сила от 1 март.

Издадените вече разрешения за ползване продължават на действат до изтичане на техния срок, обясниха от Общината.

Коментари

Задължително поле