Над 138 хил. лв. се отпускат за стипендии на талантливи ученици

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 83 975 лв. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на ученици, обучаващи се в училищата по изкуства и култура към Министерство на културата, както и за изплащане на ученици от общински училища по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Одобрени бяха и допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. в размер на 55 350 лв. за изплащане на стипендии на 62 ученици в общински училища, които са придобили право на стипендия по Програмата.

Целта е да бъде осигурено финансово подпомагане на талантливите ученици за поощряване на тяхното развитие и разширяване на възможностите им за изява.

Коментари

Задължително поле