Над 29 хил. души поискаха безлихвени заеми

В банките са постъпили над 29 хил. искания от граждани за безлихвени заеми, обявиха от Българската банка за развитие. Търговските банки са одобрили 17 907 искания за близо 75 млн. лв. през първите 5 месеца от старта на програмата за безлихвено кредитиране. Към 14 септември в обработка са още 1215 искания. Средната стойност на одобрените заеми е 4225 лв. Крайният срок за кандидатстване по програмата е до края на 2020 г.

Партньори по Гаранционната програма за предоставяне на безлихвени кредити до 4500 лева в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, са 12 търговски банки.

Целта на мярката е да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се граждани, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията от COVID-19. Те имат възможността да получат заем до 4500 лв., отпускани наведнъж или на три транша от по 1500 лв. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. Заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Кандидатите за безлихвен заем трябва да са били в неплатен отпуск или с прекъсната дейност поради пандемията. Съгласно обновените изисквания желаещите могат да кандидатстват и след като са се завърнали на работа. Самоосигуряващите се лица трябва да имат поне 20% спад в доходите през 2020 г., като за всички кандидати важи изискването за декларирани осигуровки за период от 6 месеца назад.

Коментари

Задължително поле