Над 3700 фермери кандидатстват за финансиране

Над 3700 фермери кандидатстват с проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони2014-2020 г. 3755 земеделци са подали заявления към Държавен фонд „Земеделие“ за подпомагане на стопанствата им.

Най-много проекти отчитат в областите Благоевград, Стара Загора и Бургас, а най-малко кандидати има в София и Перник. Сумата на субсидията по проектите надвишава с над 51 млн. лв. предвидения бюджет.

 

Коментари

Задължително поле