Над 5 млн. лв. за чистота в Търговище през 2020 г.

Таксата за битовите отпадъци остава непроменена

Над 5 млн. лв. предвижда в бюджета си Община Търговище за хигиенизиране и чистота през 2020 г., съобщиха от местната управа. Средствата са разчетени на база 80% събираемост на таксата за битови отпадъци. Размерът на таксата няма да бъде променен, уточняват от администрацията.

По пера план-сметката за чистотата на Търговище за следващата година показва, че над 2 млн. лв. ще бъдат вложени в чистене на местата за обществено ползване: улици, площади, зелени зони и други.

Същата сума е заделена и за поддръжка, закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци, което е с изчерпан капацитет и количествата, генерирани на територията на общината, сега се извозват в съседна.

За сепарирането и компостирането на различните видове отпадъци от общата сума са предвидени над 800 000 лв. Планират се също закупуване на техника, средства за поддържане на площадката за компостиране и други.

От разбивката на плана става ясно, че през новата година ще се закупуват специализиран автомобил за сметосъбиране, съдове за отпадъци и др.

От Общината припомнят, че беше проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на втора клетка на регионалното депо за битови отпадъци. Сключването на договор е предстоящо, но изпълнението по ще започне след осигуряване на нужните близо 7 млн. лв.

План-сметката ще бъде внесена за разглеждане от Общинския съвет на сесия тази седмица.

Коментари

Задължително поле