Над 5 млн. лева вложени за благоустрояване на градската среда в Свищов

Кметът на крайдунавския град Генчо Генчев отчете втора успешна година от мандата си

На разширено заседание на Обществения консултативен съвет в Община Свищов кметът Генчо Генчев отчете втора успешна година от мандата си. От доклада за дейността на общенското ръководство става ясно, че за текущи ремонти в кметствата в общината са вложени 505 000 лв.

Близо 280 000 лв. са изразходени за ремонт на улици, тротоари и улично осветление в града. Вложени са близо 30 000 лв. за ремонт на пенсионерски клубове в града; Реализираните дейности в областта на културата, за обновяване на културни обекти са за над 44 000 лв., а за 8000 лв. са закупени нови книги, с цел запълване фонда на читалищните библиотеки.

В образованието са инвестирани над 3,5 млн. лв. по европейски и национални програми, като 100 000 лева от тях са собствен ресурс. Средствата са вложени в подобряване на образователната инфраструктура, мерки за енергийна ефективност, интеграция на малцинствените групи и културен обмен.

"По Програма „Региони в растеж“, за благоустрояване на градската жизнена среда в Свищов са усвоени средства на обща стойност 5 040 204 лв., а за обновяване на обекти на публичната инфраструктура- 2 385 582 лева.От Комисията по вероизповедания към Министерски съвет, за 2017 година, са похарчени 97 000 лв. за ремонт на църковни храмове, манастири и джамии", информира Генчо Генчев.

По Програма „Местни инициативи 2017” са реализирани 7 проекта за общо 50 000 лева. С парите са ремонтирани детски площадки, пенсионерски клубове в селата и околоблокови пространства.

"В процес на изготвяне е Стратегия за ВОМР „МИРГ-Свищов-2017“ по програма за „Морско дело и рибарство“ на обща стойност 3 911 660 лева. Реализиран е проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и заетост за община Свищов“ на стойност 47 525 лева", изтъква градоначалникът.

Генчев добави, че в сферата на здравеопазването проект за модернизация на болниците в Зимнич и Свищов по Програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria“ е получил финансиране на обща стойност 2 924 000 лева.В социалната сфера управникът на Свищов изброи редица реализирани проекти, част от които с иновативен подход, търсещ по-лесна и оптимално полезна връзка с хората.

В продължилия повече от час отчет, бяха отчетени дейностите по всички заложени приоритети и техните финансови измерения, като не беше пропусната и дейността на общинските предприятия.

Коментари

Задължително поле