Над 52,7 млн. лв. е макрорамката на бюджета на Търговище

Снимка: Архив

Проектът беше представен пред обществеността и предстои да се внесе на сесия

52 745 000 лв. е макрорамката на бюджета на Общината в Търговище за тази година. Това стана ясно при публичното представяне и обсъждане на проекта за приходите и разходите на общинското кметство, в което учстваха кметът д-р Дарин Димитров, заместниците му, съветници, представители на бизнеса и неправителствения сектор, граждани.

Общият размер на приходите по проектобюджета за 2019г. е 49,9 млн. лв. В макрорамката, освен приходите, са включени и средства по оперативните програми. Увеличението спрямо 2018 г. е с 5,6 млн. лв. То се формира от завишаване на средствата за делегираните дейности от централния бюджет и на собствените приходи. Преходният остатък за 2019 г. е в размер на 5,3 млн. лв.

Разходната част на проектобюджета е разчетена, спрямо очакваните приходи, като в по-голямата част има увеличение на предвидените средства за различните дейности. Най-голям дял от бюджета, 45 %, е предвиден за образование.

Планираните разходи в капиталовата програма на Общината са за близо 6,6 млн. лв. Средствата са за рехабилитация на междуселищна и улична мрежа и тротоари, учебни, детски заведения и площадки, изграждане на спортни съоръжения и други.

На обсъждането гражданите поставиха въпроси за ремонтите на здравните кабинети в населените места, които обаче са частна собственост или са предоставени за безвъзмездно ползване и Общината няма как да инвестира в тях, обясниха от администрацията. Жителите на града се интересуваха също за монтирането на станция за измерване чистотата на въздуха. Средства за изграждането на система за електронно измерване и наблюдение са заложени в капиталовата програма на Общината за 2019 г., разясниха от кметството Това е станало възможно, след като са били направени експертни проучвания за видовете станции, параметрите им и възможностите им. Сред поставените въпроси бяха и тези за обновяването на околоблоковите пространства и различни улици в града, като общинското ръководство обясни, че рехабилитацията и благоустрояването ще се случват поетапно и съобразно наличния финансов ресурс.

Проектобюджетът ще бъде публикуван на сайта на Община Търговище през следващата седмица и ще бъде внесен за разглеждане в Общинския съвет.

Коментари

Задължително поле